På høy tid

Siste taler

Bibel leseplan

Nyheter

Velkommen til Gudstjeneste

Gudstjeneste 2. søndag i advent er en gudstjeneste vi gleder oss til. Det blir julesanger med barne koret GlaSang. Tor Egil Eitland deler et vitnesbyrd.  Det blir medlems opptakelse. Søndagsskole for alle barn.  Ole Georg med team leder lovsangen og Pastor Jim...

Basar og adventskafe

Etter Gudstjenesten på søndag er vår flotte nye kafe klargjort til koselig adventskafe. Det blir også en "Betlehemsbasar" med MANGE flotte gevinster. Kaffe og småkaker serveres. Ta med hele familien til hyggelig samvær. begynner ca. kl. 12.45.

Velkommen til Gudstjeneste

Advents gudstjeneste med Nattverd i Misjonskirken Lyngdal. Første søndag i advent starter vi en ny, flott taleserie som vi har valgt å kalle «På høy tid». Det blir søndagsskole for alle barn. Pastor Jim underviser fra Guds ord. Jon-Are med team leder i lovsang. Vi...

Siste taler

Bible leseplaner

Leseplaner som blir brukt i sammenheng med Connect opplegget og talene  i Misjonskirken Lyngdal

X