Barnearbeidet i Misjonskirken Lyngdal

IMG_2938Barnearbeidet i menigheten er stort og mangfoldig. Åse Marie Galteland er ansatt som ansvarlig for alt dette arbeidet.

Søndagskole 0-13 år – alle søndager, unntatt i juli.
Her deler vi i grupper etter alder, og har formidling og aktiviteter/lek hver søndag kl 11-12.30. Alle starter felles på gudstjenesten. Noa, søndagsskolens maskot, henter barna til søndagsskole etter ca 10-15 min.
0-4 år: Vi har et eget lekerom for de minste. Foreldrene følge barna inn, og her er det flere trygge og gode ledere som er der for å ta seg av barna deres.
Vi leker, forteller og synger om Jesus, og de minste får et fang å sitte på. Her kan dere gå ifra barna og gå til bake til gudstjenesten hvis barn og foreldre er komfortable med det. Hvis ikke er det helt i orden at foreldrene blir igjen sammen med barna.
5 år-3 klasse: Her starter samlingen felles med den eldste gruppa. Det begynner med en fast samling med sang og formidling på forskjellige måter hver gang. Etterpå er det bønn, undring og konkurranser sammen med barna. Til slutt er det aktivitetstid der blant annet gymsalen, formingsaktiviteter og legobygging er populært.
4. klasse-7. klasse: Her er det stort sett ganske likt som den mellomste gruppa, men formidling og opplegg er rettet mot en eldre aldersgruppe. Den eldste gruppa har også egne spesielle aktiviteter flere ganger i halvåret. Dette blir det informert om i kirka og på nettsiden vår. www.mkirken.net

MANDAGSAKTIVITETER
Mandager i partallsuker er menighetens aktivitetsdag for barna. Da er dere velkommen til følgende aktiviteter:
Mandagsmiddag for hele familien kl 16.
30 kr per pers – ingen påmelding

Solstrålan 3 år -1. klasse kl 17-18.
Kor, lek og fruktstund

Gla’ sang 2. -7. klasse kl 18.-19.15.
Kor og minibarnemøte med formidling, konkurranser og sang.

Hobbygruppe 1.-7. klasse kl 17-18.15.
Hobbyaktiviteter og minibarnemøte sammen med Gla’ sang kl 18.

Spesielt for de eldste har vi også:
Maxi 5.-7. klasse kl 18-20.30 – tirsdager i oddetallsuke
Her har vi forskjellige aktiviteter som kanotur, klatring, filmkveld m.m. Hver gang er det mat og andakt. Følg med på eget program eller på nettsiden. www.mkirken.net