Connect med Gud. Connect med kirka. Connect med andre.

Connect formål er å være et mindre felleskap med Gud i sentrum. Gruppene på ca 8 personer møtes hver 14. dag. Her kan vi dele liv, Guds ord og skape relasjoner med andre. Hvis du ønsker å være med i en gruppe eller har spørsmål kan du ta kontakt med:

Arleen Hystad, tlf. 952 38 206, epost: arleenhystad@Yahoo.no eller

Reidun N. Feliu, tlf. 900 37 630, epost: noraas.feliu@gmail.com

Det legges ut gruppemateriell annenhver uke.

Bible leseplaner

Leseplaner som blir brukt i sammenheng med Connect opplegget i Misjonskirken Lyngdal.

Opplegg for Connect-grupper

Connectopplegg – Timeout del 5 – Henning Persson

Husgruppe spørsmål – Del 5. I denne talen var overskriften: «Mitt beger flyter over» med utgangspunkt i Salme 23. Hovedtanken i talen: David hadde valgt en livsrytme i balanse. Timeout var en del av livet. Valgene var tydelige: Herren er min hyrde. David lot seg bli...

Connectopplegg – Timeout del 4 – Jim L. Foss

Husgruppe spørsmål – Del 4. I denne talen var overskriften: «Smart eller ikke så smart» med utgangspunkt i Salme 23. Hovedtanken i talen: Vår bruk av smart telefonen og media. 9 januar 2007 presenterte Steve Jobs for første gang  I-Phonen. Nå elleve år senere begynner...

Connectopplegg – Timeout del 3 – Jim L. Foss

Husgruppe spørsmål – Del 3. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout». I den andre delen er overskriften: «En hellig tid» med utgangspunkt i Salme 23. 2-3 Hovedtanken i talen: Det finnes noe i livet som Gud satte først og foran alt annet. Noe...

Connectopplegg – Timeout del 2 – Eilif Tveit 30/9

Connect spørsmål – Del 2. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout». I den andre delen er overskriften: «Til dekket bord» med utgangspunkt i Salme 23:5a. Hovedtanken i talen: Kombinasjonen mellom det å stå innfor en fiende i livet og det å kunne...

Connectopplegg. Timeout – del 1 – Jim L. Foss 23/9-18

Connect spørsmål – Del 1. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout» I den første delen var overskriften: «Frykt ikke!»   Utgangspunkt i Salme 23. 4 Hovedtanken i talen var: Gud skapte oss mennesker til relasjon. Gud ønsker at vi skal lære oss å...

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 4, Henning Persson 9/9-18

Husgruppe spørsmål – Del 4. Vi er inne siste del  tale serien : «Tro som holder» og i den fjerde delen snakket Henning Persson om Livsforhold & Tillitsforhold Hovedtanken i talen var Livsforhold: En livsorganisme gir alle muligheter til livssyklus. Jesu livskraft...

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 3. Jim L. Foss søndag 2/9

Husgruppe spørsmål – Del 3. I den tredje delen snakker vi om bønnens kraft og liv. Utgangspunktet for samtale i gruppen er skriftstedet der Jakob refererer til Elia i 1. Kongebok, der han skriver at Elia var et menneske under samme kår som vi. Her er ikke poenget at...

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 2, Eilif Tveit søndag 26/8

Tro som bærer gjennom alt – v/Eilif Tveit Bibel-vers å lese: Filipperbrevet 4:6-7, Johannes Evang. 3:1-12, Efeserbrevet 3:17 Nøkkel spørsmål: De vanskelige hvorfor-spørsmålene: det kan av og til finnes forklaringer på de vanskelige spørsmålene i livet slik som det...

Tro som holder del 1, pastor Jim Foss søndag 19/8. Husgruppeopplegg

Husgruppe spørsmål – Del 1. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Tro som holder» og i den første delen snakket Pastor Jim uti fra Jakobs brev, der overskriften var: «Vær ordets gjørere og ikke bare ordets hørere». Hovedtanken i talen var: «Gode...

Husgruppeopplegg søndag 24/6. Eilif Tveit

KJENNSKAP Johannes 10:3-6+14 Tematikken med hyrde og sauer er ofte brukt i Bibelen, både i GT og NT. Grunnen er nok at temaet er enkelt å anvende til alle tider og blir forstått av de fleste uansett bakgrunn. Sauer er stort sett forsvarsløse dyr, særlig når de blir...

«Fra fjellet til ørkenen» – Gudstjenesten 27 mai 2018

Se film av talen her! Vi snakker i dag om det å gi tankene og bekymringen vår til Gud. Historien i dag er hentet fra 1 Kongebok 18.16 – 19.13. Den handler i korte trekk om Elias som Gud kaller til profet inn i sin tid. Budskapet Elias bærer med seg til Israelsfolket...

Gjør deg klar! – Maria Morfjord – 22. april 2018

Gjør deg klar!  Lukas 12;35-37a Guds kall om å være forberedt og våken - FØR han leder inn i "nytt land" Legge vekk det som hindrer og være fylt av tro og Den hellige ånd.  3 praktiske og viktige ting å gjøre som en forberedelse:  Jeg må rense hjertet mitt. Les: Josva...

Gode steg i tro – Pastor Jim – 15. april 2018

Se talen HER! Vi snakker i dag om å ta gode steg i tro. Flere av oss har opplevd og erfart situasjoner der vi vet noe er bra og rett å gjøre, for så å kjenne på: nervøsitet, usikkerhet eller frykt. Selv om vi kanskje ar bedt, selv om vi vet Jesus lovte oss at: «Han...

«Gud er mer interessert i hvem du er, enn hva du gjør»

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span> Vi har alle gjort både gode og dårlige valg. Spørsmålet vi stiller...

X