Tilknytning og visjon

Misjonskirken Lyngdal er tilsluttet Misjonskirken Norge som er en landsomfattende sammenslutning av frie menigheter med hele Bibelen som rettesnor for liv og lære, og som står på den apostoliske trosbekjennelse.

Misjonkirken Norges og Misjonskirken Lyngdals visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse.

Vi tror at menigheten består av alle som er født på ny ved troen på Jesus Kristus. Vi ønsker å være et åpent og inkluderende fellesskap som virker til våre medmenneskers omvendelse og frelse. Og vi ønsker å virke for enhet blant Guds folk.

Gjennom våre tilbud til barn og unge vil vi arbeide for at de skal lære Gud å kjenne gjennom Jesus Kristus og at de skal trives og utvikle seg i et positivt og godt miljø.

Ønsker du å vite mer om Jesus Kristus eller om menigheten, ta gjerne kontakt med oss. Menighetens pastorer er tilgjengelig for samtale. Du treffer dem på kontoret eller etter avtalt tid pr. telefon.