Velkommen til nytt formiddagstreff til torsdag 22/10.

FormiddagstreffGod prat, lek, lunch og baby sang! kl 11.00 – 13.30