Det er flest hverdager. Hva fyller vi de med? Vi er alle forskjellige. Vi er på forskjellige steder i livet og har ulike interesser.

Les 2. Krøn 14. 9-11
Asa ropte til Gud i sin nød og opplevde at Gud griper inn. Gud er større enn ALLE vanskeligheter.
Les 2. Krøn 16. 7-8
Det er farlig å stenge Gud ute fra problemene og kun søke menneskelig hjelp. Sett Guds råd foran menneskers råd.
Les 2. Krøn 16.12
Søkte kun legene. Det er bra å bruke leger men søk Gud først.
Spørsmål:
1.       Hva kan vi lære av kong Asa i de situasjonene som beskrives i talen?
2.       Hvordan kan Gud bli viktigere i vår hverdag?
3.       Kan man komme slik på avstand fra Gud at alt med han blir unaturlig?
4.       Del erfaringer der Gud har hjulpet deg i din hverdag

NB.: Ble ikke filmet denne søndagen