Forkynnelsen om godhet utfordrer. Det koster. Det handler om å tjene og gi. Jesus startet det.

RAUSHET – Gud er raus. Tilgivelse, velsignelser, kraft. Gjør vi som hans etterfølgere det samme?

Det å være selvopptatt og gjerrig passer ikke sammen med å være kristen.

Vi er kalt til å speile Jesus. Ære han med vår livsstil, hvordan vi er mot andre mennesker.

Les Matt 12 43-44

Les Ordspråkene 11.11, 11.24-25+31 og 14.21

  1. Gud ga først! Han GA sin sønn. Vi eier ikke men er forvaltere.

Les Salme 24.1, Matt 6.19-21 og 1. Krø 29.11

  1. Vokse i raushet!

Vi må ikke noe. Det er ikke sånn at Gud er avhengig av oss men det er godt for oss. Hjelper oss å ha hjertet på rett plass.

Var det typisk Jesus å være raus? JA. Kan vi forvente at Han, hodet, ønsker at kroppen, som er oss, gir og er rause mot andre. Elsker, tilgir og gir.

  1. Det starter med hjertet

Det hjertet vårt verdsetter mest er det vi bruker pengene våre på. (Der skattene er, der er hjertet)

Å forvalte godt og gi er å investere i evigheten. En livsstil i raushet gir glede. Det drar oss mot Herren. Hjertet kommer på rett plass i forhold til det Gud ønsker for oss.

Les 1. Kor 13.3

Godhet starter ikke med endret adferd men et forvandlet hjerte!

Peter gikk ut av båten og fikk oppleve noe de i båten ikke fikk bli med på. Han var redd men Jesus dro han opp. Jesus viser seg som TROFAST og RAUS.

 

Spørsmål:

  • Opplever dine omgivelser deg som raus?
  • Hva i denne talen utfordrer deg mest?
  • Hvordan kan vi som enkeltpersoner og menighet ta raushet til nye høyder?

 

Ukens bønneemne: Be for de kristne i Lyngdal. At vi sammen må strekke oss etter å speile Jesus. Be om Guds ledelse når vi forvalter våre ressurser.

Utfordring: Be Gud om å vise deg hvem du skal gjøre noe for!