Les Joh 3.16-17
Hvilke krefter driver en far til å ofre sin sønn til offer for OSS?
Gud vet noe vi ikke forstår som gjør Han nødt til å ofre Jesus.
Les Joh 10.10
Djevelen er ikke ute etter å bare pirke litt i oss men å knuse og ødelegge.
Vi er 100% avhengig av Guds nåde og sannhet. Jesus er 100% sannhet og 100% nåde.
2 mål:
–          FRELSEN, Redningsaksjonen
Les Lukas 10.17-20. Vi skal ikke bare sitte og lytte men også praktisere.
Praktisk tjeneste er bra men frelsen er viktigst!
–          SAMFUNN
Les Matt 28.18-20
Gud vil at vi skal leve i samfunn med Han og hverandre. Les i Ap.gj hvordan de første kristne praktiserte dette
Les Ap. gj 2.41
Les Ap.gj 2. 37-38 +47
De var komfortable med å ha det ukomfortabelt
Vi må være der for våre omgivelser, se de nye som kommer og bidra med våre gaver og vår økonomi.

Spørsmål:
Opplevelse og erfaring er viktig. Hva slags opplevelser og erfaring har vi?
Er vi ekte og relevante?
Bibelen sier at Jesus snart kommer igjen… Hva gjør vi med det?
Hvordan kan vi være med slik at mennesker blir frelst?

Det ble IKKE filmet denne søndagen!