Taleserien EKKLESIA – del 1/4. Pastor Jim Foss 4.1.2015
Det oppfordres til å lese Apostlenes gjerninger gjennom januar måned. Et kapittel hver dag. Dette er en felles leseplan for både voksne og ungdom.

Hva er Ekklesia?
Jesus brukte ordet Ekklesia for kirke. Ordet betyr «De utkalte».
Utvalgt av Gud for å nå nye mennesker for Kristus.

Les Matt 16.13-19
Folket tror han er en av de døde profetene. Spørsmålet i vers 15 stiller Jesus også til oss.

Les Matt 4.19
Fiskerne som får denne beskjeden fra Jesus forlot garnene sine og fulgte Jesus. De levde i tillit og relasjon til Han.
«Vi leder alle mennesker om vi vil eller ikke. Både om vi velger å være aktive eller passive, lede mot eller bort fra Jesus.»

Spørsmål:
–          Hva tenker du når du hører ordet KIRKE?
–          Hva har kirka betydd i ditt liv? Positive/negative opplevelser
–          Samsvarer det med Jesu ord om å være «de utkalte»?
–          Hva mener Jesus med at vi skal være menneskefiskere? Gir Han oss et valg om vi vil være det?
–          Hvor leder jeg mennesker med mitt liv?

Oppfordring: Be om at vi som utkalte av Gud leder mennesker til Jesus, både som enkeltmennesker og menighet. Be for alle i byen vår.

Link til tale HER!