Vårt familiealbum sier noe om vår identitet. Vi kan identifisere oss med våre forfedre som vi leser om i Bibelen.
Feige Peter og en tvilende Tomas kan vi nok kjenne oss igjen i.
De opplevde en stor forandring da de fikk Den Hellige Ånd.

Les Ap.gj 2 1-12
Ånd=pust. Guds Ånd er skaperkraft. Han blåste liv i disiplene.
Les Joh 14 15-21
Fellesskap – DHÅ lever med oss. Ikke bare i kirka men 24/7. Den kommer med livet. Livets skapende kraft. Den gir mange ulike språk. Noen preget av ord mens andre av gjerninger.
Det viktige er at vi taler med kjærlighet og taler et språk folk forstår, være sanne og virkelighetsnære for de vi lever rundt.
Bibelen – Vi trenger å fylle oss med Guds ord.
I den første menighet vokste familien raskt. 1. pinsedag fra 120-3000 stk.
Les Ap gj 2. 42-47 om hvordan de levde.
La oss åpne hjemmene våre. Målet er ikke store selskap men HVERDAGSFELLESKAP.
Nattverd – Vi feirer at Jesus gav sitt liv på korset. Kjenner at Han er nær og det gir næring for troen.
Bønn – I Ap gj 4 kan vi lese at menigheten var sammen i bønn. Bønnen i fellesskap er viktig. DHÅ binder sammen.
VI ER GUDS FAMILIE!!
Det samme liv, innsikt, kraft og frimodighet som disiplene fikk er der også for alle i dag ved Den Hellige Ånd.

Spørsmål:

  • Hvordan kan vi relatere det som skjedde i pinsen med vårt liv i dag?
  • For noen er tungetale fremmed. Snakk sammen om dette. Er det noen som vil dele erfaringer?
  • Hva hindrer oss i å leve mer som den første menighet?

(Dette er siste gruppeopplegg som legges ut før sommeren, pause til august)