Dersom vi ser på livet som et puslespill, hva gjør vi når det er en brikke som ikke passer inn? Vår reaksjon er ofte fortvilelse og bekymring. Vi kan gi opp. Les hva Gud sier, han som ser «hele bildet»:

Les Jer 29.11
Les 1. Kor 13.12
Les Rom 8. 35+28-39

3 grunnsøyler i livet:

1.IDENTITET – Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra?
Jesus visste hvem han var. Verdens Lys. Veien, sannheten og livet. Vår hyrde. Guds sønn. Han kjente hele bilder og godtok sin plass. La din vilje skje Gud. Usikkerhet fører med seg stress. Gud ønsker at vi skal hvile.
Les Matt 14. 22-33
Jesus stilnet ikke stormen med engang – men ventet på disiplenes reaksjon.

2.HUSK HVEM DU LEVER FOR!
Vi kan ikke gjøre alle til lags. Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal du få det andre i tillegg.

3.HVA VIL DU OPPNÅ HER PÅ JORDA?
Det handler ikke om hvor mye vi skal gjøre, men om hvem vi virkelig vil være.
Les Matt 22 37-39

Spørsmål:

·         Hvorfor tillater Gud stormer i livet? Hva gjør disse med vår tro?
·         Hva sier Bibelen om vår hensikt her på jorda?
·         Hva hindrer oss i å stole på Guds løfter over våre liv?

Link til tale HER!