Når vi snakker om endetiden fokuseres det ofte på frykt og dom. Mange blir redde.

Målet er at vi skal se at budskapet handler om Jesu gjenkomst som gir evig håp, fred, helbredelse og glede. Da kan vi leve UTEN sorg, tap og smerte.

Bibelen er en lærebok men også en profetisk bok. Det er lett å se tilbake på det som har skjedd, f.eks at Jesus ble født av en jomfru i en stall. De som levde da Jesus ble født forstod likevel ikke at det var slik Guds sønn skulle komme selv om de hadde hørt profetiene.

Når vi i dag leser profetier om ting som skal skje kan det også være vanskelig å forstå.

Da Jesus kom som barnet i stallen var det så viktig at vi begynner ny tidsregning. Når han kommer for å hente de troende hjem kan vi lese mye om i Bibelen. (Bibelen forteller 5 ganger mer om dette enn at Han ble født)

Les Åp 1.8 og 22.13

Alfa og Omega= Først og sist, det viktigste, ALT.
Vi har grunn til å glede oss!

Les Åp 22 20-21

Når vi ser på alt som skjer i dag. Jordskjelv, krig, nød og katastrofer er dette beskrevet som et tegn på at Jesus snart kommer igjen. Gud sier:

FRYKT IKKE! Vær ikke redde men hold dere nær til meg.

Les Joh 14 1-3

Vi kan spør oss «fri fra hva?» Vi har det jo så godt… Dette gjør at det er lett å sovne. Jesus vil hente de som er våkne og klare.

De fleste disiplene døde martyrdød. Det var så viktig for de å fortelle flest mulig om at Jesus skulle komme igjen at de ofret sitt eget liv.

Vi trenger å bli fri fra sløvhet. De første kristne som vi kan lese om i Ap.gj levde for å dele evangeliet med alle.

De hilste hverandre MARANATA som betyr Herren kommer. For å minne hverandre på det.

Les Matt 24 32-36

Gud har siste ordet og vi må være forberedt.

Les Matt 24 39-42

Den røde tråden her er ikke alt det som må skje MEN tro, håp og glede og evig himmel for oss som tror.

Les Åp 21.4

 

MARANATA

Spørsmål:

  • Hvordan treffer budskapet om endetiden folk i 2016?
  • Sammenlign oss med de første kristne i deres iver etter å spre evangeliet, hva har vi å lære?

 

Felles bønneemne:

  • Vi ber om frelse for folk i Lyngdal. Vi takker for at Jesus døde for hver enkelt.
  • Vi ber for styret og de ansatte i menigheten.