Taleserien EKKLESIA – del 2/4. Pastor Jim Foss 11.1.2015
Det oppfordres til å lese Apostlenes gjerninger gjennom januar måned. Et kapittel hver dag. Dette er en felles leseplan for både voksne og ungdom.
Hva er Ekklesia?
Jesus brukte ordet Ekklesia for kirke. Ordet betyr «De utkalte».
Utvalgt av Gud for å nå nye mennesker for Kristus.

I Ap. Gjerninger leser vi om mennesker som gav seg HELHJERTET til menigheten og ELSKET mennesker helhjertet. Alle nye var hjertelig velkommen. Uansett hvem de var, hvor de kom fra eller hva de hadde gjort. De sluttet seg til menigheten og gav seg til menigheten med energi, tid og penger.
Les 1. Joh.4 16-17
Konstantin hadde i år 313 et mål. Å «samle de troende under et tak.» De kristne gikk fra å leve ut sin tro til å lytte om sin tro.
Jesus snakket ikke om bygninger, rom eller aktiviteter men om å leve som Hans utkalte. Han er den eneste frelser og evangeliet endrer seg ikke. Hans befaling er like aktuell i dag. Å leve som Hans utkalte.
–          Å alltid sette andre foran seg selv
–          Å tjene fremfor selvrealisering
–          Kjærligheten til mennesker er drivkraften
Les 1. Pet 4.8 og 1. Joh 4.11

Spørsmål:
·         I vers 17 står det «som Han er slik er vi i denne verden» Er vi slik? Evt hva hindrer oss i å være slik?
·         «Vår relasjon oppover kjennetegnes av vår relasjon utover» Hva tenker dere om dette?
·         Er det vanskelig å akseptere,( både å gi og motta) en slik uforbeholden kjærlighet?

Utfordring: Be om å bli minnet om mennesker som trenger deg og som du kan invitere inn i ditt liv og menighetsfellesskapet. Be om at mennesker skal oppleve Jesu kjærlighet gjennom oss.

Link til taler HER!