«DET ER HJERTET SOM TELLER»

Gang på gang «mislykkes» vi som mennesker. Vi skuffer oss selv…og kanskje andre, og gjør tabber om og om igjen. Av og til er det lett å tenke «Gud kan du elske meg»?….

Naturlig og menneskelig sett må vi prestere og få til ting for å bli likt/elsket. Men med Gud er det motsatt. Vi skal ikke få alt «på plass» og være der vi tror Gud ønsker…., og så som en konsekvens bli elsket. Nei,han elsket oss først. Han skapte oss og derfor elsker Han oss alle i utgangspunktet!

Les 2.krønikebok 16.9 og 1.Samuelsbok 16.7b.

Vi ser på det synlige og det ytre. Alt fra klær, utseende, familie til utdanning og prestasjoner osv. Vi husker på fortida og trekker fram både positivt og negativt…. Vi dømmer og konkluderer utfra det vi ser.

Det Gud ser, er det mennesker ikke klarer å se, nemlig hjertet vårt! Han ser ALLTID til hjertet vårt. Hva motivet vårt er og hva som driver oss. Hva som virkelig styrer våre valg og handlinger. Han ønsker et hjerteforhold til oss som er bygd på relasjon og ikke prestasjon. Det ekte framfor det perfekte..

Les Lukas 7.36-50 og Romerne 8.1.

Reflekter rundt den store forskjellen på hvordan Jesus og fariseeren(hykleren) så på kvinnen.

Spørsmål:

– Hva slags mennesker valgte Jesus å samarbeide med?

-Hvis hjertet er det viktigste… Hva gjør vi med det?

– Oppleves det skremmende eller som en trøst at Gud ser vårt hjerte?

-Gud vår Himmelske Far.. styrer vårt bilde av Ham våre hjerteforhold?

Be sammen og gjerne om at Han må hjelpe oss å få «hjertet på rette plassen» :))