NÅDE

Les Ap. gj. 11 19-26

GBarnabas var en jøde, oppvokst på Kypros, som ble sendt av apostlene til Antiokia. Det fikk han se hva Guds nåde hadde gjort. Det hadde begynt en vekkelse. Jesus var blitt forkynt og folk vitnet om nåde i sitt eget liv.

De la grunnlaget for den første menighet.

Barnabas ble tidlig kristen. Han investerte i felleskapet. Han solgte en åker og gav pengene til menigheten. Motivasjonen var å tjene Herren!

Han gav seg selv til Gud og fellesskapet.

NÅDENS FRUKT og overgivelse og hengivelse.

Å tro på, stole på og lene seg på Jesus. Gi hjertet, personligheten, ALT til Jesus.

Barnabas ble kalt trøstens sønn, oppmuntringens sønn. DHÅ, som omtales som trøsteren, hjelperen og formaneren hadde fått prege Barnabas sitt liv slik at disse kvalitetene fikk prege hans liv og virke.

NÅDENS FRUKT er omsorg, omtanke og oppmuntring

Barnabas viste seg som et eksempel på å lytte til andre, gi folk en ny sjanse og stille seg på de svakes side. Å gi de som sliter en plass i felleskapet. Om de har sviktet er menigheten stedet for en ny sjanse. La nåden forvandle mennesker! Han satte Jesus i sentrum!

NÅDENS FRUKT er vilje til å dele med andre

Menigheten i Anitokia var den første misjonsmenighet. Jesus har sagt vi skal gjøre disipler og være en Jesu representant der du er.

Ved å leve i stadig kontakt med nådens Gud og fylles av DHÅ, kan vi oppleve en forvandling som kommer innenfra. Dette er en prosess, nåden gir retning.

Lev i Guds rike nåde og godhet så frukten kan sees i ditt liv.

ÅNDENS FRUKT er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

 

Spørsmål:

  • Barnabas ble kalt trøstens sønn. Hva vil du bli kalt/omtalt som?
  • Hvordan kommer Guds nåde til uttrykk i ditt liv?
  • Hvordan møter vi i menigheten mennesker som har snublet i livet?

Felles bønneemne:

Be om å bli fylt av DHÅ slik at Guds nåde kommer til uttrykk i våre liv. Hjelp oss å se de som trenger oss.