ANKERET del 2


Din respons=stor verdi

Mange stemmer, ytringer og samfunnsnormer peker i forskjellige retninger. Vi trenger alle et fast holdepunkt, et ANKER.

Maria, Jesu mor hadde tanker, drømmer og håp for fremtiden. Ja, en spesiell nærhet til Gud men utsatt for sladder og utfordringer.

Vi erfarer alle ting i livet som vi ikke så komme. Vi må gi en respons selv om alt ser annerledes ut enn det trygge.

Maria kunne sagt det ikke passet. Hun valgte å holde fast i et anker og stå gjennom stormen.

Les Lukas 1.38

Vi tar mange avgjørelser i livet. Mange rutiner og uviktige ting men noen setter retning for resten av livet og påvirker også de som vi har rundt oss.

Josef som blir kastet i brønnen av sine brødre ender opp som sjef hos Farao.

Les 1. Mos 39 8-9

Ofte er konsekvensen av kortvarig nytelse svært lite gunstig. Josef stod imot kona til Potifar. Han valgte å stole på at når de lange linjene skal tegnes handler det ikke om de små øyeblikkene.

Les Joh 10 27-28

Vi må høre Guds stemme fremfor alle andre stemmer i verden.

Les ordspr 3.1, 3 og 4

Da Jesus hang på korset svarte han ikke røverne og folk som spottet han. Helt til han får det rette spørsmålet. Den ene røveren sier –Er du ikke Messias? Frels deg selv da! Den andre, som vet hvor han selv har vært, er og skal, ber Jesus huske på han. Da sier Jesus at i dag skal du bli med meg til paradis.

Les Hebr 6 19-20

Josef sin far Jakob hadde tidligere lurt til seg rettigheter og velsignelse fra sin far som broren Esau skulle hatt.

Josef opplevde som barn at Esau tilgav Jakob og da han selv kunne valgt å ta hevn på sine brødre valgte han tilgivelse og forsoning.

Les Hebr 11.22

 

Spørsmål:

  • Hvilken av de to røverne som hang ved siden av Jesus identifiserer du deg med?
  • I en verden med mange stemmer. Hvordan kan vi skille ut Guds stemme?
  • Hvordan kan vi gi våre barn et godt anker i Guds ord og i Hans nærhet?
  • Snakk om hva Bibelen sier og hva som er utfordringene for å klare å tilgi/ta imot tilgivelse.

 

Ukens felles bønneemne:

Vi ber og takker for ungdomsarbeidet i menigheten.

Vi ber om at du leger brutte relasjoner. Mellom mennesker, og mellom mennesker og Gud.