Gud lar sin godhet komme til uttrykk på mange måter overfor oss mennesker. Aller tydeligst gjennom Frelsen som ble gitt ved Hans sønn, Jesus

Les Sal 100.5

Les Tit 3.5

Tenk på de gode gavene Gud gir: Tilgivelse, helse, håp, kjærlighet, barmhjertighet og stadig livskraft.

Les Jes 63.7

Dette er fra GT. Bak alt det vonde og vanskelige så viser Gud sin uendelige kjærlighet mot sitt folk. Mange syns i dag det er vanskelig å snakke om godhet når vi ser så mye elendighet rundt oss.

Les Salme 23

David opplevde mye vondt. Forfølgelse, drapsforsøk og intriger, men i sitt indre liv erfarte han Guds godhet.

Les salme 34. 9

Les Fil 2.5

Jesus ønsker at den som erfarer Hans godhet, skal synliggjøre Guds godhet overfor andre mennesker. Jesus skal være vårt eksempel. Være gode, vise medfølelse og tilgi hverandre.

Les Ef 4.32

Les Hebr 13.16

Vi kan vise godhet med våre ord. Ord til trøst og oppmuntring. «Fram-snakking». Godhet og raushet. Unngå å sammenligne oss med andre. I den første menighet hadde de alt felles og de delte etter hva hver trengte. Selv om vi lever i velstand er det enkeltmennesker og grupper som trenger vår hjelp.

Les Mark 12.41-44

La også vår godhet komme til uttrykk ved jevnlige gaver for å bygge menighet.

Les 2. Kor 9.6-8

La den Hellige Ånd fylle oss. Gi Han plass til å gjøre noe med vårt hjerte og personlighet. Åndens frukt er GODHET!

Spørsmål:

  • Vet vi hvor godt vi har det?
  • Hvordan kan vi strekke oss mot å leve et liv som gir godhet og raushet?

 

Ukens bønneemne:

Be for Touchpoint. De som kommer på møtene og de som er i tjeneste.

Be om at vi gir Gud plass i påska. Be om at mennesker skal møte Jesus i møte med påskens budskap og at vi klarer å gi Guds godhet videre.