«Det er retning og ikke intensjon som bestemmer destinasjon»
Dagen i dag er den gode nyheten. Vi skriver morgendagens historie.
Vi må velge en holdning og gjøre prioriteringer i livet.
Paulus var blitt en eldre mann da han skrev Filipperbrevet men han så likevel fremover.

Les Fil 3. 12-15
Han jaget fortsatt fremover.
Vi må velge for våre liv. Ofte vil vi endre alt på en gang. Det går stort sett dårlig. La Gud vise oss ting for ting hva Han vil vi skal jobbe med i våre liv.
Det er også historier i Bibelen som kunne blitt fantastiske men pga dårlige valg ble resultatet dårlig.

Les Daniel 6. 4-6 og 11 (evt hele historien om Daniel i løvehulen til vers 24)

 • Daniels karakter var påvirket av flere år i Guds nærvær
 • Vers 11 viser at Daniel hadde gode rutiner med Gud. (Ba slik han ALLTID hadde gjort)
 • En god rutine sammen med Gud gir trygghet i at Guds plan er større enn menneskers plan.
 • Vi bør ikke miste fokus og bomme på målet. Det er ingen unnskyldning at vi lever i 2015. Vi må ikke sammenligne oss med sluttresultatet (Det ligger mye mer bak enn en «happy ending»)

Daniel VALGTE tid med Gud!
Spørsmål:

 1. Hva sitter dere igjen med etter å ha hørt talen?
 2. Diskuter noen av valgene vi tar bevisst/ubevisst.

Vi må gjøre noen viktige valg:

 • Positive ord
 • Tidsbruk
 • Åpne hjerter/hjem
 • Alenetid med Gud – har jeg råd til å gå glipp av det?
 • Givertjeneste
 • Legge ned fortida, strekke oss etter fremtida
 • Be om at Gud må vise hva vi skal jobbe med. Sett gjerne noen mål om en ting dere vil prioritere.

Link til tale er HER!