«Der du investerer din kjærlighet, der investerer du ditt liv»

Jesus snakker om det å være rik

Les Matt 19 16-22
Det oppleves ikke så attraktivt å være «den rike mannen» med et oss…
LOVEN- sier vi har feilet
NÅDEN- Tar oss alltid inn, inkluderer alle

Sakkeus var ikke velansett blant folk. Han var en svindler og brøt budene.
Jesus møtte han med nåden.
Loven skaper ALDRI det Jesus vil vi skal være.
Nåden skaper ALLTID det Jesus vil vi skal være.

Les Ef 2.8
Ifølge undersøkelser mener de færreste i Norge at de selv er rike. Vi får aldri nok.
Det er interessant med tanke på vår situasjon i et globalt perspektiv…

Les 1. Tim 6 17-19
All velsignelse vi ikke gir takk tilbake til Gud for, kan snu seg til stolthet
Les Forkynneren 5.18

Spørsmål:
·         Hva utfordrer oss ved å se på oss selv som den rike mannen?
·         Diskuter forholdet mellom loven og nåden
·         Hvordan kan vi leve 1. Tim 6.17-19?
·         Er det vanskelig å gi Gud æren?

NB: Det ble ikke filmet på søndag 15/2.