Vi skal frem mot påske ta for oss noen av de mest grunnleggende temaene i den kristne troen. Vi oppfordres til å lese Lukas evangelium i mars måned. Det er laget en bibel-leseplan med forslag til daglig lesing.
(Oppfordrer også alle å møte opp på Menighetskveld med Egil Svartdahl torsdag 16.4. kl 19-22.)

FORSONINGEN
Når vi hører noen som forteller en historie de selv har opplevd tror vi på det de sier. De så det selv.
Johannes var Jesu disippel. Han var den eneste av disiplene som døde av alderdom og han ble ca 100 år.
De siste årene av sitt liv levde han som forvist på øya Patmos. Der skrev han ned det han hadde opplevd selv sammen med Jesus.
Han var et øyenvitne.
Han kunne valgt et rolig liv med sine nærmeste dersom han hadde tidd stille om det han hadde sett. Likevel delte han sitt vitnesbyrd om Jesus fordi han så viktigheten av det og opplevde det så stort at det måtte deles.
Les 1. Joh 1.1-9
I andre religioner må man tilfredstille guden. I Bibelen leser vi at Gud kom ned til oss. Jesus ble pisket, plaget, døde og stod opp for oss.
For mange er dette «for enkelt» Vi er vandt til at vi må gjøre oss fortjent til ting, yte og prestere. Forsoningen i Jesus Kristus er GRATIS og for ALLE.
Les 2. Kor 5. 17-19
Gud betrodde oss dette men vi har selv ansvar for hva vi vil svare Han.
Dette er en viktig beslutning. Det er snakk om evigheten.
Spørsmål:
–          Er det for enkelt å ta imot? Hadde det vært lettere om det var noe vi måtte utføre/prestere?
–          Mange strever med å kjenne seg god nok. Hva sier Bibelen om det?
–          Hva hindrer oss i å dele budskapet om Jesus med våre omgivelser i større grad enn det vi gjør i dag?

Link til film HER!