16. November 2014 – Det store puslespillet – del 4 –
Livet kan noen ganger oppleves som et puslespill, der brikkene ikke ser ut til å passe inn. I Bibelen så vil du kunne se at dette er en helt naturlig del av livet. Bibelen viser oss mennesker som ikke forstod, eller som så hvordan de skulle kunne finne løsning på det de erfarte og opplevde.

De stod med denne ene puslebrikken og et valg, som enten drog dem nærmere Jesus, eller førte dem bort fra Jesus.Les: Jakobs brev 1: 1-8 Viser oss hva utholdenhet gjør med vår tro.Forfatterne av evangeliene og de som valgte å følge Jesus, opplevde
alle ekstreme prøvelser på deres tro og utholdenhet. Men forble trofast til kallet og til menigheten. For dem så var det ingen motsetning eller konflikt mellom:  En god Gud og vanskelige prøvelser. De beskyldte aldri Gud men valgte å tro og elske Gud på tross av deres smerter.Hvordan er det med oss? Har vi en relasjon til Jesus som bærer oss gjennom prøvelsene?

Jakob, bror til Jesus skrev 5 sider i Bibelen. (Jakobs brev).

Jakob er ikke nevnt i evangeliene. Under, tegn, mirakler og undervisningen som Jesus gjorde førte ikke Jakob på banen. Men etter Jesu korsfestelse og oppstandelse, så kom Jakob på banen. Han ble en av de største lederne i den første menighet. Han led martyr døden med mange av de andre troende.

Hva er det med oppstandelsen som får Jakob til å endre hele livet sitt?
Hva betyr Jesu oppstandelse for vår hverdag?
Betyr den noe for våre nærmeste?

Spørsmål:
1. Hvorfor må vi erfare prøvelser og vanskeligheter her på jorden?

2. Kan det være at Gud er midt i det du erfarer. Kan det kan være noe i den ”stormen” du opplever som Gud ønsker å vise deg?

3. Hva hjelper oss til å stå oppreist på innsiden, selv om omstendighetene og det rundt oss faller eller ristes?

4. Hvor viktig er: Gudstjenesten, husgruppen, tjeneste – for din utholdenhet og tro?

5. Er det noen som vil dele liv, en prøvelse, utfordring som de står i?
Det er bra og riktig å løfte sammen og be for og med hverandre.

Lyngdal misjonsmenighet verdier:  Ekte – Relevant – Inkluderende

Link til tale HER!