Endetiden blir beskrevet i Bibelen og er en del av det vi kaller det profetiske Ord. Gud forteller da gjennom et menneske,en profet, hva som skal skje.

Dette er alvorlig, men den røde tråden gjennom alt er Guds kjærlighet. Han viser den ved å gi oss håp, trøst, glede og tro. Han kommer oss i møte igjen og igjen og igjen for å gi oss sin frihet. Han som startet det hele, Han vil og avslutte det. 

Les  Johannes Åpenbaring 22.12-13

Jesus har med seg en belønning når Han kommer. Livet vi lever her vil belønnes i Himmelen. Ingen blir kvalifisert for Himmelen pga hvor gode vi er, men de troendes liv vil en dag belønnes.

Det finnes to typer domstoler. En for de som har gjort Jesus til Herre i livet, Kristi domstol, og en for de som ikke har gjort det.

Les Lukas 14.7-14 og 2. Korinterne 5.10

Våre liv og gjerninger skal ikke være motivert av å få noe til gjengjeld av mennesker, men Jesus vil gi oss tilbake ved Kristi domstol.

Det står om kranser som skal deles ut. Seiers krans 1.kor.9.24-27 til de trofaste

Gledens krans 1.tess. 2.19-20 deler troen med glede.. hjelpsom

Rettferdighets krans 2.tim. 4.8 til de som lengter etter Jesus

Herlighets krans 1.pet.5.2-1 ledere og forbilder

Livets seierskrans Jakob 1.12   de som lider for troen

Han som fikk tornekrone skal krone oss… vi fortjener ingenting- Han fortjener alt!

Det står 3 ting om Himmelen:

  1.  Gud vil skape en ny himmel og en ny jord. Åpb. 21.1
  2.  Du skal aldri mer lide. Åpb.21.4-5
  3.  Du vil leve med Gud i evighet. Åpb. 21.3

Syndens forbannelse finnes ikke mer. Ingen synd,sykdom eller smerte. Alle de som tror skal erfare det livet Han ønsket fra begynnelsen av – paradis.

Les 1.kor 2.9 og åpb. 21.4-5 og 21.3

Den andre domstolen, for de som ikke har Jesus som Herre. Les Matteus 7.13-14. Mange tenker at himmelen er et oppsamlingssted der de fleste kommer.. Dessverre er det ikke sånn. Les Åpb 20. 11-12

Spørsmål:

Bør vi snakke om og være opptatt av endetiden.. og hvorfor?

Holder vår rettferdighet innfor tronen? Er det vår standard som teller og som utklasser Guds rettferdighet?

Felles bønneemne:

Vi ber om frimodighet og hjelp til å utnytte mulighetene til å snakke om tro.

Vi ber om at vi i møte med mennesker må gi håp, trøst og glede.