Taleserien EKKLESIA – del 3/4. Ungdomsleder Markus Kvavik 18.1.2015
Det oppfordres til å lese Apostlenes gjerninger gjennom januar måned. Et kapittel hver dag. Dette er en felles leseplan for både voksne og ungdom.

Hva er Ekklesia?
Jesus brukte ordet Ekklesia for kirke. Ordet betyr «De utkalte».
Utvalgt av Gud for å nå nye mennesker for Kristus.

Denne talen stiller spørsmålet: HVORFOR IKKE?
Les Matt 9 10-12
1.Hvorfor ikke være annerledes?
«Hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere?» Folk stilte spørsmål med det Jesus gjorde. At han spiste sammen med tollere og syndere. Han gikk på tvers av det som var normalt. Han gav sin tid der det ikke var normalt å være, blant de svakeste.
Jesus var annerledes og kaller oss til å være annerledes for det normale funker ikke.
2.Hvorfor ikke bare være lavterskel?
«Mange syndere og tollere var til bords med Jesus» I Apostlenes gjerninger leser vi om en eksplosiv vekst. De delte det de hadde, levde nær til Gud, undere skjedde, mange fikk høre og nye ble lagt til menigheten. Dersom vi vil at mennesker skal komme til menigheten vår må de oppleve at de kan komme som de er.
3.Hvorfor ikke være uimotståelig?
«Det var mange som fulgte Ham» Jesus har det som menneskene trenger. For å være uimotståelig må vi vise Jesus. Han er definisjonen på uimotståelig.
Spørsmål:
·         Hva utfordrer med tanke på å være annerledes? Er det noen grunn til ikke å være annerledes når Jesus viser sitt eksempel på dette?
·         Er det viktigere for oss å ha en kirke som passer «meg og mitt» eller er vi villige til å senke terskelen for å invitere andre inn?
·         Speiles Jesus i mitt liv

Link til tale HER!