Nøkkelen til det aller helligste.

I GT bodde måtte de oppsøke tempelet for å treffe Gud. Det hadde 3 kammer.
Gud var innerst.
En gang i året, etter ofring og rensing, slapp ypperstepresten inn.
Hvem råder i det innerste kammeret i vårt hjerte

Les Ordspråkene 4.23

Da Maria, Jesu mor ble gravid opplevde hun og Josef mye folkesnakk og fordømmelse.
Maria lot ikke negativt snakk prege hjertet. Hun lot Herrens ord dvele i hennes hjerte.
Det vil alltid være noen som har noe negativt å si eller gjøre men det er vi som har nøkkelen til vårt hjerte.

Bitterhet, frykt, bekymring vil sette seg og slå rot. Vi vil gjenoppleve vonde ting og dvele ved det.
Det må vi slutte med. Vi må komme oss videre fordi GUD HAR NOE STORT FOR OSS!
Løft sannheten opp, Guds løfter er tydelige.

Les ordspråkene 23.26

Vi kan ikke alltid la følelser styre!
Vi må velge om vi vil la det vonde gå inn i hjertet, la det vokse og dvele på det eller om vi skal gi det til Gud!

Spørsmål:
– Er vi bevisste på vårt hjertes «tilstand»?
– Hvordan kan vi bevare vårt hjerte?
Utfordring:
– Be for hverandre dersom noen ønsker forbønn (spesielt for sitt hjerte)
– Bli enige om å sette av 5 min hver dag til Bibel og bønn. Del neste gang hva dere erfarer med dette.