Les Matt 4.19

Da Jesus møtte disiplene for første gang bad Han de ikke om å gjøre noe for Han annet enn å FØLGE HAN!

Han spurte ikke etter CV eller prestasjoner. Ingen strategi eller kvalifikasjonskrav. HAN ville gjøre de til menneskefiskere.

Vi trenger ikke å gjøre noe for Jesus, Han har gjort alt for oss. Vår jobb er å følge, gi livet vårt til Han. Han skal utrette og vokse gjennom oss.

Les Matt 9.27-29

De blinde gav seg ikke. De var desperate. De MÅTTE komme nær Jesus.

At det skal bli som vi tror er gode nyheter for oss. Ikke som vi presterer, fortjener eller oppnår. Ikke hvor mye vi synder eller om vi går i kirka.

«Gud ærer ei tro som fortsetter selv om ingenting skjer»

Vi må våge å være fri og rope til Gud!

Les Hebr 11.6

Noen tenker at troen er noe vanskelig, noe de må få til. De tror de må gjøre i stedet for å være.

Vi skal finne vår sanne identitet når vi følger Han og Guds kraft kan strømme gjennom våre liv.

Les Kol 4.2

Takk for det vi enda ikke har fått!

Les Hebr 11.1 og 1. Kor 13.13

 

Spørsmål:

– Tør vi rope ut til Gud om det vi trenger i våre liv?

– Når Gud vil bruke oss som vi er, hva hindrer mange fra et liv med Han?