Livet utfordrer oss og mange savner noe fast og trygt i livet. Gud ønsker å møte oss og gi oss 100% kjærlighet.
INGENTING vi gjør, har gjort, føler eller tenker kan skille oss fra Guds kjærlighet.
FRYKT IKKE!
De gangene i Bibelen vi leser om mennesker som møter Gud leser vi at de faller til bakke, kneler og opplever redsel. Guds første ord er Frykt ikke!
Gud valgte å gi gjeterne den første beskjeden om Jesu fødsel.
Les Lukas 2 8-11
Gjeterne følte seg uverdig, ikke elsket eller inkludert. De arbeidet på sabbaten (fordi de måtte) og ble derfor regnet som urene.
Mange i dag kan føle seg uverdige. De har opplevd at
Religion er viktigere enn relasjon, regler er viktigere enn nestekjærlighet og frykt for å gjøre feil styrer oss mer enn motet til å gjøre det rette.
Religion funker ikke. JESUS er den som kom for å gi frihet fra fangenskap. Han ser på hvor vi er på vei, ikke hvor vi kommer fra.
Han reiser opp kvinnen ved brønnen til verdighet.
Gud sendte Jesus, en person til relasjon, ikke en boks med regler.
Gud lengter etter alle hver dag. Han løfter opp den minste som mennesket ikke har tro på. Eks David som ble konge.
Paulus var tidligere religiøs (ekstemist). Ble forandret da han møtte Jesus (erfarte relasjon)
Les Rom 3. 20-24
– Loven er der for å vise at du trenger en frelser. Mange tenker at «hvis jeg bare er god nok trenger jeg ikke relasjon».
– Du blir ikke akseptert av Gud for å prøve å følge loven.
– Rettferdighet med Gud får vi kun med troen på Jesus Kristus

Spørsmål:
– Gjør vi det lettere eller vanskeligere for hverandre å føle oss verdige og elsket?
– Hvordan kan vi formidle til de rundt oss at det er Jesus de leter etter?
Ukens felles bønneemne:
Be for de som er ensomme i byen vår. Hjelp oss å se hvor du trenger oss. Be for flyktningene som kommer til Lyngdal. At vi må ta imot de med åpne hjerter, hjem og kirker og at de skal få møte Guds kjærlighet gjennom oss.