Les Johannes 14.1-9a

I dagens samfunn er det ikke vanskelig å prate om Gud. Det står mye i media og Gud blir stadig nevnt på forskjellige arena. Men Jesus derimot. Da er det som om man nesten holder pusten.

Jødene og disiplene var oppøvd til å ikke se Gud. Gud var hellig og det var vanskelig å sette navn på Ham. Derfor har Han så mange navn i gamle testamentet. Hvordan kunne Han da bli menneske i Jesus?

Jesus sa: Dere kan se på meg!

– Hvordan tenker vi på Jesus som Gud…og menneske i dag?

Les Lukas 18.35-43.

Bartimeus visste ikke at Jesus var Gud, men han hadde hørt om Ham og ville ikke la noe hindre ham i å møte Ham. Klart han ville ha synet tilbake!

Jesus ville ikke gå forbi da, og det vil Han ikke i dag heller. Han vil alltid hjelpe alle.

Alle mennesker kan vise godhet. Grupper som f.eks Røde Kors kan gjøre mye innen barmhjertighetsarbeid. Diakoni, hjelp og omsorg med «himmel over livet» er annerledes. Jesu nærvær, sannhet, ekthet, tilgivelse og kjærlighet er tilstede.

 Les 2.korinterne 3.18

Den Hellige Ånd gjør Jesus levende for oss og i oss. Vil vi ha med Jesus å gjøre- må vi ha med DHÅ å gjøre!

 Spørsmål:

-Hvilke hinder kan det finnes i våre liv for «å se Jesus»?

-Hvordan trer Jesus fram i møte med oss i dag?

-Hvordan kan vi gjøre Jesus synlig i dag?

– Hvilke verdier stod Jesus for?

– Hva brukte Jesus mest tid på?

– Hva var viktig for Jesus?

Felles bønneemne:  At Jesus blir mer synlig i Lyngdal.