Vi skal frem mot påske ta for oss noen av de mest grunnleggende temaene i den kristne troen. Vi oppfordres til å lese Lukas evangelium i mars måned. Det er laget en bibel-leseplan med forslag til daglig lesing.
(Oppfordrer også alle til å delta på Menighetskveld med Egil Svartdahl torsdag 16.4. kl 19-22.)

BIBELEN
Bibelen starter med at Gud søker relasjon med mennesker. Han gir menneskene løfter men menneskene gjør egne valg.
Bibelen sier noe om fortid, nåtid og også fremtid. Profetene fikk budskap fra Gud. Også om tider som kommer i vår fremtid.
Bøkene i Bibelen er forskjellige. F.eks skildrer salmene menneskers følelser mens Salomos ordspråk gir visdom til mennesker i alle tider.
Les Salme 119.105 og Salme 36.10
Tenk deg at du har på en hodelykt i mørket. Den følger dine bevegelser og gir et overlys over situasjonen.
I møtet med Goliat hadde David et lys over situasjonen som Saul ikke hadde. David levde nær til Gud og visste at alt er mulig for Gud.
Les Jes 9.2, Joh 8.12 og Lukas 15.31
Jesus gir et innvendig overlys. Ord til trøst og forandring.
Den Hellige Ånd bruker Guds ord til møte oss i vårt liv. Guds ord har sterk kraft og Gud møter mennesker der de er.
Les Hebr 4.12 og Matt 24.35
Spørsmål:
–          Hva kan vi gjøre for å oppleve at vi har overlys over situasjoner i livet?
–          Diskuter Bibelens relevans i dag vs da den ble skrevet, er den «utgått på dato»?
–          Hvordan kan vi hjelpe hverandre å lese Bibelen?

Tips til Bibel-lesning:
–          Les sammen. Både som ektepar eller med barna/venner/husgruppe
–          Skap rom for å undres
–          Tenk gjennom: Hva skjer nå? Hva tenker de her? Hva ville jeg tenkt?

Link til film er HER!