Jesus sier vi må bli som barn og himmelen hører barna til.
Les Matt 18, 1-4 +v10
Disiplene tenkte på å være størst, først og best. De var litt lenger fremme enn de andre men Jesus gir de et uventet svar. De tenkte posisjon og rang.

«Tenk ikke på å bli stor men liten. Da kommer storheten av seg selv» -Luther
Noen trekk ved barn…

  • De har evnen til å undre seg
  • Barn er ydmyke
  • Barn er avhengige av andre og viser tillit.
  • De er i kontinuerlig utvikling.
  • De søker trygghet og relasjon

Vi må også utvikle oss. Etter himmelfarten stoppet ting opp for disiplene. Da DHÅ kom tok ting av og de vokste og utviklet seg.
Legg også spesielt merke til vers 10. Forakt for svakhet er et farlig signal og et dårlig tegn. Alle, både mennesker og menighet skal møte svakhet og fattigdom med ydmykhet. Vi skal være medspillere med Guds rike og Guds tanker.
Spørsmål:
Hva er de store forskjellene mellom disiplenes tanker om himlenes rike og Jesu sine utsagn?
Hva var det disiplene måtte omvende seg fra og til?
Hvilke egenskaper hos barnet er det Jesus vil ha fram?
Hva tenker vi om engler og hvordan de har med oss å gjøre?