VENNSKAP – Jesus som vår venn

Vennskap er en av de viktigste tingene i livet.

Les Ordspr. 17.17 og Ordspr. 18.24

Les Joh 15.15 Disiplene skifter her status fra tjenere til venner.

Venn=dypt felleskap

Tjener=trenger ikke relasjon

Les Joh vers 16

Det er viktig at vi lar relasjonen til Jesus vokse til et vennskap.

Noen har tidligere erfaringer med et tjener/Herreforhold og dette med negativt fortegn. Et feil bilde på forholdet mellom oss og Jesus.

En relasjon til en venn er en relasjon uten status eller titler. Man er LIKESTILTE!

Treffer du en venn du ikke har sett på 20 år er vennskapet fortsatt der.

Det er et hjerteforhold og vi trenger venner for vår psykiske helse.

Når vi møter livets alvor er det godt å ha en venn i himmelen. En som forstår, er der og vil hjelpe.

Vi må også passe på å ta godt vare på hverandre.

Jesus ropte da Han hang på korset: «Det er fullbrakt» «Jeg har gjort det»

Han er vår VENN!

La oss velge relasjonen med Jesus Kristus!

 

Spørsmål:

  • Hva er årsaken til at så mange tenker tjener/Herre forhold og ikke venner med Jesus?
  • Hvordan kan vi oppleve et nært vennskap med Jesus?
  • Hva hindrer folk i å søke kirker, Gud og Jesus-relasjon?

 

Be sammen og for hverandre. Dersom noen ønsker å bli bedt for oppfordrer vi dere til å gjøre det.