Godhet er noe positivt men det det kan også gi en bismak. Vi kan være dårlige til å ta imot godhet.

Vi kan få dårlig samvittighet, tenkte at det ligger noe bak, at vi må prestere eller at vi ikke fortjener det.

Les Joh 3.16

  • Guds godhet er ikke for noen utvalgte men for ALLE. Den er så stor at Gud gikk så langt at Han gav sin sønn for oss.
  • Det handler om å ta imot UTEN å prestere. Alle stiller likt

Du kan ikke gi videre noe du ikke selv har. Guds godhet kan kun gis videre om du har tatt imot den selv.

DEN GODE GUD:

Vårt bilde av Gud kan være preget av våre omstendigheter, opplevelser eller oppvekst.

Les Jes 55 8-9

Bibelen sier at Guds godhet er konstant og urokkelig (selv om vi ikke alltid ser det med våre øyne og vår forstand)

Et eksempel er David. Han opplevde mange stormer, tap, urettferdighet og mye smerte. Vi kan lese i salmene at på tross av dette snur han seg mot Gud, takker Gud, priser Gud og ærer Gud

Hvorfor? Fordi han hadde opplevd Guds godhet, erfart Guds natur og Guds kjærlighet. Selv om vi prøver å beskrive Gud, klarer vi det? Forstår vi Hans storhet og godhet?

Naturen, hver detalj i universet, menneskekroppen med celler og prosesser langt over vår fatte-evne.

Les Matt 10.30

Gud kjenner og elsker DEG og alle mennesker. Han kjenner oss og vil være tilstede i våre liv med omsorg og storhet i alle livets faser.

JESUS BLE FATTIG FOR AT VI SKULLE BLI RIKE

Les Fil 2. 7-8

Han «tok på seg». Han valgte å gjøre det. Han ber oss ta på en tjenerskikkelse.

Les Joh 13.15

Under det siste måltid valgte Jesus å vaske disiplenes føtter. Han demonstrerte hvem Han var og bad oss følge etter.

HVA VIL DET SI Å TA IMOT

Vi som kristne må lære å ta imot Guds nåde, Guds kjærlighet, Guds tilgivelse og Guds godhet.

Ta imot og utfra det du tar imot vil det komme nytt liv – så kommer oppdraget og handlingene.

Sakkeus, kvinnen ved brønnen, den bortkomne sønn…

Vendte seg imot Gud og gjorde seg tilgjengelige for det Gud ville gi.

VI MÅ GJØRE OSS TILGJENGELIGE

«Alt månen gjør for å skinne om natta er å være i riktig posisjon for å ta imot, og videre reflektere, solas lys»

Les Joh 7.37-38

 Spørsmål:

  • Er det vanskelig å ta imot godhet?
  • Hvordan kan vi gjøre oss tilgjengelige for det Gud vil gi?

Felles bønneemne:

Be om at vi som menighet og enkeltmennesker skal ta imot Guds godhet for å gi videre til alle rundt oss.

Be for husgruppene.

Hjelp oss å stille oss tilgjengelig for det Gud vil gi.