ANKERET del 1


Vi har alle et frø i oss. En skatt lagt ned av Gud. En bit av guds DNA. Han ønsker at folk skal se hans storhet gjennom det Han gjør i og gjennom oss.

Altfor mange lar være å plante frøet i god jord.

Les Joh 6 1-13

Mange preges og lever etter en tanke og indre stemme som sier at du ikke betyr noe eller kan noe.

Det går nok ikke for meg… Jeg har ikke det som skal til…

Jesus sier: IKKE lytt til slike stemmer!

Man tar ikke utfordringer og setter ikke mål for ser bare problemer.

Det er vanskelig å se at et mørke i livet er veien til noe større. (Frøet må nedi den mørke jorda før det kan spire som det som det var tenkt til å bli)

I 1. Samuels bok kan vi lese om Samuel som skal finne en ny konge etter Saul.

Les 1. Sam 16.6

Eldstemann, Elia, hadde et flott ytre men var ikke det Gud lette etter.

Gud ville ha David. Minstemann som faren ikke engang hadde hjemme da Samuel kom for han var ute og gjette sauer.

Samuel skulle finne konge etter Guds standard, ikke vår.

Der vi ser etter ytre kvalifikasjoner ser Gud hjertet.

David hadde satt Gud som anker i sitt liv. Gud gir glede, styrke, trygghet, fred.

Les Matt 7 24-29

For de som har hørt denne beretningen før assosierer ofte med frelst eller ikke frelst.

Gud kaller det klok vs uforstandig.

Hva er klokt i Guds øyne?

  • Ikke sammenligne deg med eller døm andre
  • Bønn er nøkkelen vi har fått av Gud
  • Den gyldne regel
  • En vid port med bred vei fører til fortapelsen
  • En trang port og smal vei fører til livet.

 

Det betyr at vi av og til må velge annerledes enn mengden.

Vi skal kjenne falske profeter på frukten. De som hører dette og ikke gjør som Jesus sier bygger på sand.

De som gjør det bygger på fjell.

La Guds kjærlighet være ankeret i ditt liv. La sannheten stå selv om alt annet faller.

Av og til kan en negativ kommentar stoppe oss i å gjøre det Gud har kalt oss til.

Hvis vi tillater at mennesker får tale inn i vårt liv kan det stå i veien for kraften.

Frøet vil ikke kunne bli det som det var ment til å være.

Les salme 37.4, 34.19 og salme 23.

Gud leder oss til steder der det umulige blir mulig,

Det overnaturlige blir naturlig og det usynlige blir synlig.

 

«Ingen andre kan leve ut det Gud har plantet i ditt hjerte»

Les Hebr 6 19-20

 

Spørsmål:

  • Hva er ankeret i ditt liv?
  • I hvilke situasjoner er det lett å la mennesker styre oss fremfor å gi Gud styringen?

 

Bønn:

Be om at Gud må hjelpe oss å sile ut Guds stemme og lytte til den fremfor alt annet.

 

Ukens felles bønnetema:

  • Barnearbeidet i menigheten, be om at barna skal oppleve relasjon med Jesus.
  • Skoler og barnehager i Lyngdal.