«Det er retning, ikke intensjon som bestemmer destinasjon!» Andy Stanley
Vår historie består av bra ting vi er stolte av og gjerne «viser fram» og mer kjipe, for noen forferdelige ting, vi heller skjuler for våre omgvelser.

Noen sider/kapitler i vår fortid ville man gjerne endret eller aller helst slettet.

Men det er VI, og ikke vår fortid, som bestemmer vår fremtid!

Hvilken historie skal bli din morgendag?

Hvordan påvirker det valget jeg gjør nå fremtiden om 3-5-7 år?

Les Hebr 12.2

Les 2. Mos 18. 17-23

Hadde ikke Moses stoppet opp og gjort en endring hadde det hindret han i å nå så langt. 

Vi ser etter talent hos mennesker, Gud ser etter karakter. 

Lydighet, frykte Gud, Hate urett/urettferdighet.

«Du vet ikke hva du går glipp av hvis du ikke stopper»

«Du vet ikke hva det koster deg hvis du ikke stopper»

Les Hebr 12.1

Spørsmål:

• Hva er det i våre liv vi må tørre å stoppe opp og vurdere retning på?
• Hva er vårt største hinder som gjør at det så ofte ikke er samsvar mellom retning og intensjon?
• Dersom noen i gruppa vil dele erfaring fra å enten stoppe opp, eller resultatet av å ikke gjøre det er det flott

Avslutt med å be sammen.Anker