:

Målet med denne serien er å formidle håp, takknemlighet og Herren som elsker ALLE sine barn.

Åp viser Jesus på 5 forskjellige måter.

Hvem er han i endetiden?

Deler Joh Åp inn i 5 seksjoner

  1. Kap 1-3 Jesus er: Alfa og Omega

Tema: Jesus kommer snart igjen (Vær våkne, vær klar)

Les  Åp: 1 7-8 og 14-15, Hebr 4.12 og Åp 1.18

 

  1. Kap 4-5 Jesus er: Guds lam

Tema: Jesus alene er verdig

28 ganger i Joh Åp presenteres Jesus som Guds lam. Han alene er verdig å åpne bokrullen. Det som står under de 7 seglene er det som skal skje i endetiden.

Les Åp 5.2

Guds nåde og kjærlighet til oss er udiskutabel når vi ser hva som måtte til for å bringe rettferdighet til oss mennesker. Han sitter ikke og dømmer oss. Han er ikke en hard dommer. Johannes ser et lam som går mot Guds trone og som slaktes for våre synder. Kun Jesus som tilgir, elsker og er full av nåde er verdig å ta imot bokrullen.

 

  1. Kap 6-18 Jesus er: Den rettferdige dommer

Tema: Jesus dømmer verden

 

Tempelet i Israel blir gjenoppbygget Åp 11 1-2

De to vitnene Gud sender for å vitne Åp 11 3-13

Antikrist blir synlig for alle og oppretter dyrets merke Åp 13 3-4 og 14-16

Antikrist fjerner verdens ledere og samler alle under en verdensregjering,  Åp 17 12-13 og Dan 7. 24

Det store slaget på Harmageddon Åp 16 16-19

 

  • De syv seglene Åp 6.1-8.1
  • De syv basunene Åp 8.2-11.19
  • De syv skålene Åp 16 1-21

 

  1. Kap 19-20 Jesus er: Kongenes konge og Herrenes Herre

Tema: Himmelens hærskare kommer

                                               Les Åp 19.11-16

 

  1. Kap 21-22 Jesus er: Brudgommen

Tema: Jesus leder bruden hjem

 

Les Åp 21.1-7

                                               Gud gav sin sønn for at vi skal få være sønner og døtre i himmelen

 

Spørsmål:

  • Ta en runde med tanker rundt det dere har gått gjennom, er noe vanskelig å forstå?

 

 

Felles bønneemne:

Be for barnearbeidet i menigheten. Be for ledere og ansatte.

Be om at mennesker i Lyngdal skal søke relasjon med Gud.