Paulus gjør store erfaringer med å forlate alt det han trodde at han visste om Gud. Han må begynne helt på nytt å lære å kjenne Jesus. Han trengte å flytte teori fra hode til kjennskap i hjertet