Alle sammen Gudstjeneste 29/5 kl. 11.00

Tale: Tove ELysbilde1dvardsen
Sang av Gla sang
Tore Tuen m/team
Drama
Konkurranse
Middag servering.

«Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.»