Tale: Tove ELysbilde1dvardsen
Sang av Gla sang
Tore Tuen m/team
Drama
Konkurranse
Middag servering.

«Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.»