AnkeretGudstjenesten 29 nov. kl. 11.00 starter vi den nye tale serien: Ankeret.
I en verden med mange stemmer, mye å velge i og forholde seg til, så trenger vi alle et fast og urokkelig anker som viser vei til glede, sannhet og fred.
Pastor Jim taler. Nina med band leder i lovsang. Søndagskole for alle barn. Stikk innom kafeen på kaffe og god drøs etter gudstjenesten.
Hjertelig velkommen.