Etter Gudstjenesten på søndag er vår flotte nye kafe klargjort til koselig adventskafe. Det blir også en «Betlehemsbasar» med MANGE flotte gevinster.

Kaffe og småkaker serveres.

Ta med hele familien til hyggelig samvær. begynner ca. kl. 12.45.