Vi skal frem mot påske ta for oss noen av de mest grunnleggende temaene i den kristne troen
Vi oppfordres til å lese Lukas evangelium i mars måned. Det er laget en bibel-leseplan med forslag til daglig lesing.

RETTFERDIGGJORT
Dersom ikke alle i gruppa ha sett talen oppfordrer vi dere til å se den sammen. (varer 27 min)
Vi reagerer når vi ser urettferdighet. Et barn blir mobbet. Noen snyter på skatten eller noen blir rammet av sykdom og død. Vi har vår egen urettferdighetsskala og dømmer hverandre utfra den.
Mange strever med å se Gud i en urettferdig verden. Hvor er Gud når alt dette skjer?
Vi tenker at det er vår rettferdighetssans som teller.  Men hva om Han begynner med oss og våre feil? Hva med oss selv? Hvordan ser vi på oss selv i forhold til andre på vår «skala»?
Gud sier at med den dommen vi dømmer andre skal vi selv dømmes. Guds rettferdighetsskala er på et helt annet nivå enn vår! Skulle han dømt rettferdig hadde vi alle vært skyldig i mye og ikke hatt en sjanse.
Nettopp derfor vises Guds godhet så tydelig. Grunnen til at Gud holder igjen og ikke slår ned på all urettferdighet og gir oss en sjanse, er kun fordi vi får en sjanse ufortjent, bare på grunn av Hans nåde. Han er bare GOD.
Gud er en god Gud og valgte derfor å gi sin sønn for oss. Gud elsker alle mennesker. Han vi gi oss en sjans.
Les Rom 3.10
Les Rom 3.20-24Spørsmål:
–          Diskuter hvordan vi setter standard for oss selv og andre
–          Er det vanskelig å forstå og godta at vi er rettferdiggjort helt ufortjent?Link til film HER!