Sten Sørensen vil tale i menighetens gudstjeneste kommende søndag.  Sten presenterer sin nye bok: «BØNNESVARET – når bønnebarna vender hjem». Han vil da tale over løftene i Bibelen om at «du og ditt hus skal bli frelst». Han vil ha med seg noen av de som han har intervjuet til boken. Det kommer til å bli en trostyrkende samling. Den vil inspirere til fortsatt tro og bønn.

Boka selges etter gudstjenesten.

Velkommen til et sterkt møte med fokus på bønnesvar!