Kjære Gud.

Jeg vil legge familien min fram for deg. Du ser mine nærmeste, de jeg er glad i. Jeg ber deg om at du skal være nær nå i denne vanskelige tiden. Beskytt mine nærmeste fra sykdom og ulykke.

Så vil jeg be for kirka jeg er en del av. Takk for at vi får tilhøre din menighet. Jeg ber om at misjonskirken Lyngdal skal kunne bety mye for mange også uten de faste samlingene. Hjelp oss å bevare fellesskapet og troen, og vis oss hvordan vi skal være kirke nå.

Jeg vil også legge fram de som styrer for deg, Herre. Jeg ber om at de skal få visdom til å ta kloke avgjørelser. Vis dem hva som er rett og godt.

Så takker jeg deg, Gud, for at du ser de svake rundt oss

Hjelp også meg til å se dem. Du ser de som ikke har penger, de som ikke har et sted å bo. Du ser de som strever sosialt, og de som ikke har det godt med seg selv. Jeg ber for alle de som av ulike grunner har det vanskelig – vær nær de, trøst de og kom med oppmuntring.

Du ser situasjonen i verden, i Norge og i Lyngdal, Jesus. Vi bekymrer oss for koronaviruset som stadig smitter flere og flere. Jeg ber om at du skal gripe inn Gud. Hjelp leger og helsepersonell til å ta imot nok folk, og på en god måte. Hjelp forskere til å finne utvikle en medisin mot viruset raskt. Og vis alle oss andre hva vi kan gjøre for å forhindre mer smitte. Takk gode Gud for at du ser oss og vår situasjon, og takk for at vi kan be til deg med forventning om at du skal gripe inn.

Til slutt vil jeg be for lille meg. Takk for at du bryr deg om akkurat meg. Du ser meg, og du elsker meg på tross av mine feil og mangler. Takk at du døde for at jeg kunne ha liv.

Amen.