Connectgruppe opplegg – «Den ene» del 2 – Roy Elling Foss

Connectgruppe opplegg – «Den ene» del 2 – Roy Elling Foss

Tekst: Lukas 10:19,1-10 Det er lett å kjenne på utenforskap. Og det er utelukkende en vond følelse. Dette kan skje på jobb, hjemme, i sosiale lag … og det kan skje i menighet og ovenfor Gud. Men hvordan var det med Jesus egentlig. Hvem inkluderte han, hvem så han,...
Connectgruppe opplegg – «Den ene» del 2 – Roy Elling Foss

Connectopplegg – «Den ene» del 1 – Eilif Tveit

Tekst: Lukas 10:25-37 Hvis vi ofte setter søkelys på mange mennesker av gangen – så risikerer vi å miste synet på enkeltmennesker og hva de betyr for oss. Det tar bort noe av vår evne til å møte enkeltmennesket. Jesus så den enkelte. Det viser en vei til det virkelige...
Connectopplegg «Der lyset møter mørket del 3» Thore Tellefsen

Connectopplegg «Der lyset møter mørket del 3» Thore Tellefsen

Der lyset møter mørket. Del 3 Spørsmål til samtale i forbindelse med talen søndag 27.09.20 Talen hadde som undertittel Å vandre i lyset i samfunn med Jesus og hverandre. Talen handlet om å vandre i lyset sammen med Jesus. I nærkontakt med ham. Å  være ett i...
Connect opplegg «Der lyset møter mørket» del 1 Eilif Tveit

Connect opplegg «Der lyset møter mørket» del 1 Eilif Tveit

Tekst: 1.Johannes brev 1:5-10 Bibelen forteller oss at lyset kommer fra Gud. Han lot lyset skinne over jorda i begynnelsen. Til sist så skal Guds lys være det eneste lys vi trenger i himmelen. Dette rammer inn bibelen slik det står i 1.Mosebok kapittel en og i siste...
Connect opplegg til tale søndag 23. august

Connect opplegg til tale søndag 23. august

Tekst: 2.Korinterbrev 5:16-18 Vi er blitt en del av en ny verden som Guds barn. Det er alltid et verk utført av Den Hellige Ånd. Vi kan da lære å kjenne andre mennesker på en ny måte ved at vi har en ny innstilling til dem. Vi lærer også Jesus å kjenne på en ny måte...
Connectopplegg – Tilgitt – Eilif Tveit

Connectopplegg – Tilgitt – Eilif Tveit

Tekst: Lukas 7:36-50 Historien om at Jesus blir invitert til et måltid hos fariseeren Simon er spesiell på flere måter. Det ser ut til at han tre ganger ble invitert til fariseere, og alle gangene brukte Jesus anledningen til å si noe om selvrettferdighet, tilgivelse...