Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

I tale tre, ser vi på to ting som påvirker og avgjør vår livspuls:   det å se Jesusdet å kjenne seg sett av Jesus Mange sliter med å fokusere. Det er ofte ting i eget liv og omstendighetene vi står i, som påvirker oss. Sakkeus slet med å se Jesus. (Les Lukas...
Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

Connectopplegg – Livspuls del 2 – Eilif Tveit

Tema for tale 2: HØYDEOPPLEVELSER Tekst: Matteus 17:1-9  Parallell-tekster er: Markus 9:2-9 + Lukas 9:28-36 Selv om det meste av livet leves i lavlandet så gjør høydeopplevelser gjerne noe med oss ut over det vi forstår i øyeblikket. Høydeopphold hos skiløpere...
Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

Connectopplegg – Livspuls del 1 – Jim L. Foss

Vi er i en taleserie som vi har valgt å kalle: «Livspuls».  I Salme 118.24 står det: «Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!» I den første talen i serie så var hovedtanken å utfordre oss og ta pulsen på hvordan vi lever her nå i...
Connectopplegg – Rom i herberget del 1 – Eilif Tveit

Connectopplegg – Rom i herberget del 1 – Eilif Tveit

Hovedtekst: Hebreerne 13:2 Vi sier gjerne at «der det er hjerterom er det husrom». Spørsmålet er om vi har plass i vårt eget liv for andre mennesker rundt oss. Gud skapte oss fullkomment. Syndefallet gjorde at mennesket fylte sitt hjerte/livsrom med destruktive ting i...