Connect opplegg til tale søndag 23. august

Connect opplegg til tale søndag 23. august

Tekst: 2.Korinterbrev 5:16-18 Vi er blitt en del av en ny verden som Guds barn. Det er alltid et verk utført av Den Hellige Ånd. Vi kan da lære å kjenne andre mennesker på en ny måte ved at vi har en ny innstilling til dem. Vi lærer også Jesus å kjenne på en ny måte...
Connectopplegg – Tilgitt – Eilif Tveit

Connectopplegg – Tilgitt – Eilif Tveit

Tekst: Lukas 7:36-50 Historien om at Jesus blir invitert til et måltid hos fariseeren Simon er spesiell på flere måter. Det ser ut til at han tre ganger ble invitert til fariseere, og alle gangene brukte Jesus anledningen til å si noe om selvrettferdighet, tilgivelse...
Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

I tale tre, ser vi på to ting som påvirker og avgjør vår livspuls:   det å se Jesusdet å kjenne seg sett av Jesus Mange sliter med å fokusere. Det er ofte ting i eget liv og omstendighetene vi står i, som påvirker oss. Sakkeus slet med å se Jesus. (Les Lukas...
Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

Connectopplegg – Livspuls del 2 – Eilif Tveit

Tema for tale 2: HØYDEOPPLEVELSER Tekst: Matteus 17:1-9  Parallell-tekster er: Markus 9:2-9 + Lukas 9:28-36 Selv om det meste av livet leves i lavlandet så gjør høydeopplevelser gjerne noe med oss ut over det vi forstår i øyeblikket. Høydeopphold hos skiløpere...
Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

Connectopplegg – Livspuls del 1 – Jim L. Foss

Vi er i en taleserie som vi har valgt å kalle: «Livspuls».  I Salme 118.24 står det: «Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!» I den første talen i serie så var hovedtanken å utfordre oss og ta pulsen på hvordan vi lever her nå i...