Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Hvem er vi»

I den første delen var overskriften: «Tilbedelsen» –

Hovedtanken i talen var: Om en leser i Apostlenes gjerninger om den første menighet. Så vil en tydelig se fire verdier som gjennomsyret livene og menighets livet deres. Tilbedelsen, Læren, Vitnesbyrdet og Tjenesten. I Januar vil vi snakke sammen om disse fire verdiene, da vi tenker det er sentrale og viktige deler av det å være en del av Guds menighet. I denne første delen snakket pastor Jim om tilbedelsen (Liturgia). Lovsang er lovprisning og en del av det å tilbe. Men tilbedelsen er mer en det. Det starter med å anerkjenne og takke for det du allerede har mottatt fra Gud. Hele grunnvollen i all vår tilbedelse, er at Gud er giveren. Gud har tilrettelagt og velsignet oss slik at vi får tilbe med det vi allerede har fått. Sentrum av vår tilbedelse vil alltid handle om: Overgivelse.

I Hebreer brevet 11, kan vi lese om trosheltene. Det som er bra å få med seg er: Hvor forskjellig deres personlige tilnærming til tilbedelsen var. Hvordan vi tilber er svært forskjellig. Men det vil handle om: Vår lydighet til Guds ord og tillit til Guds løfter. Vår takknemlighet og ærlighet med livet. C.S. Lewis skrev det slik: «Jo mer vi lar Gud ta over, jo mer blir vi oss selv – fordi Han skapte oss.»

  • Bibel vers å lese: Apgj. 2: 42-47
  • – Jes 55: 10-11  –  1. Joh brev 4:19  –  Matt 6: 21&24  –  Matt 4: 19-24  –  Salme 51: 8
  • Nøkkel spørsmål:
  • Hvilke tanker sitter du igjen med etter talen om tilbedelse?
  • Hva tenker du om at Gud allerede har betalt for alt du kan tilbe Han med?
  • Hva tenker du om at Gud ikke først og fremst er interessert i tilbedelsen men i den sanne tilbeder?  (Matt. 4. 23-24)
  • Som trosheltene var forskjellige, er vi skapt forskjellige. Hvordan ser tilbedelse ut for deg?
  • Hva tenker du om disse ordene: Lydighet – Takknemlighet – Guds løfter – Ærlighet.