Connect opplegg – «Hvem er vi»  – Del 3

Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Hvem er vi»

I den første delen var overskriften: «Vitnesbyrdet» –

Hovedtanken i talen var: Om en leser i Apostlenes gjerninger om den første menighet. Så vil en tydelig se fire verdier som gjennomsyret livene og menighets livet deres. De fire veriene var: Tilbedelsen, Læren, Vitnesbyrdet og Tjenesten. I dag handler det om Vitnesbyrdet.

Ordet Vitnesbyrd er nok et ord som flere i vår tid ikke forstår. Betydningen er viktig for oss, da selve ordet Vitnesbyrd har sitt utspring fra det Greske ordet Martyria. Et livs vitnesbyrd til døden.

I dag finnes det flere typer forfølgelser av kristne rundt om oss i verden. Flere lider martyrdøden slik som de første disiplene gjorde. Grunnen til at disse valgte å dø for deres vitnesbyrd handler i hvert fall om to ting. Nr 1. De hadde sett/ hørt om den oppstandne Jesus. Nr 2. De levde i et evighets perspektiv. Som betyr at de forstod hvor kort dette livet var i forhold til evigheten og hjemmet som ventet dem hos Jesus. Selve Vitnesbyrdet har 2 deIer. Vitne delen som er vår del . Byrde delen som Jesus tok med til korset. Det står om Jesus at Han nå sitter ved Guds høyre hånd. Han går i forbønn for oss. Vitnesbyrdet vårt er en befaling Jesus gir med oppdraget. Ikke et forsag men Misj0nsbefaing

  • Bibel vers å lese: Apgj. 2: 42-47
  • Appg. 4. 18-20  –  2 Kor. 12.9  –  1 Pet. 2.9  –  2 Kor. 5.20  –  1 Johs. 5.10a  –  Matt. 5.13-16 
  • Johs. 17.15-18  –  Rom 8. 33-34  –  Heb 7.24-25  –  Appg. 7.56  –
  • Nøkkel spørsmål:
  • Hvilke tanker sitter du igjen med etter talen om Vitnesbyrdet?
  • Hva er de gode nyhetene vi har som vi kan dele videre med våre liv og våre ord?
  • Hva betyr det for deg å vite at Jesus sitter ved Guds høyre hånd og går i forbønn for deg?
  • Så og si alle Gud kaller i Bibelen kjente seg for små for oppgavene Gud ga dem. Hvordan kan vi møte utfordringene og stole på Guds ledelse ved vårt vitnesbyrd?