Connect spørsmål – Del 1.

Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «På HØY TID».

I den første delen var overskriften: «Historien som aldri slutter».

Hovedtanken i talen var: Vi er nå i advent. Ordet advent er hentet fra det latinske ordet: Adventus.

Om en setter ordet Adventus sammen med Domini, betyr det «Herrens ankomst». Det vil si at advent er en ventetid men også en forberedelses tid, på det som skal komme.

Vi lever i en tid og en kultur der vi ønsker resultater og svar, på det meste og så kjapt som mulig.

Det å tenke at ventetid og forberedelses tid har en viktig funksjon i våre liv og i vår tro, er ikke så lett å erkjenne og godta. Det Bibelen tydelig viser oss igjennom mange historier og generasjoner er at venting er en stor del av menneskets liv. Gud holder på med en historie, en historie som har pågått i flere tusen år og vil fortsette inn i evigheten som Han har lovet. Vi kan i dag speide bakover i historien og se at det Gud lovet gjennom løfter og profetier, ble som Han hadde sagt og lovet. Det vi ikke må glemme er at de som levde på den tiden, ikke visste hvordan det skulle skje, men at de fikk lov til å være med i Guds historie fordi de stolte på Gud. Spørsmålet vi løfter fram i denne talen er: Hvordan er ventetiden for deg? Er den fylt med glede? Er den fylt med smerte?

  • Bibel vers å lese: 1 Mos. 12. 1-3 –  Salme 144. 4   –   Mika 5. 1  –  Lukas 1. 30-33  – Åpb 21. 1-4

 

  • Nøkkel spørsmål:
  • Hva sitter du igjen med etter denne talen?
  • Hva tenker du om at så mange mennesker og generasjoner i Bibelen må erfare ventetid?
  • Hvordan kan vi hjelpe og støtte hverandre i ventetiden?
  • Hva tenker du om at Gud har formet sin historie i flere tusen år og enda former sin historie?
  • Hva tror du Gud ønsker å lære oss, siden det er så mye ventetid?
  • Hvordan kan vi forberede oss på det som kommer i framtiden?

Sitatet som ligger ved siden er tatt i fra boka: «På Høy tid – Å være tilstede der du er» skrevet av Per Arne Dahl.
Det handler om: Forsakelse, tålmodighet, gjestfrihet og kallet.
Hva tenker du om det som er skrevet her?
Har vi noen erfaringer med dette?