Connect Spørsmål – Del 3.

BIBELTEKST

«Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, 15 og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. 16 Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt. 17 Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. 18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.»

Hebreerne 2.14-18

«Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! 15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16 La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.»

Hebreerne 4.14-16

HOVEDPUNKTER FRA TALEN

 1. Gud selv ble som oss
 2. Gud vet hvordan du har det
 3. Du står ikke alene i mørket

SPØRSMÅL

 1. Har du noen gang tenkt at «Gud ikke vet hvordan du har det»?
 2. Gud ble som oss, han ble et menneske. Hva betyr det for oss?
 3. Jesus ble «prøvet i alt» las vi – hva betyr det?
 4. Vi las at vi kan finne «hjelp i rette tid». Hva ligger det i dette?
 5. Gud ser ting i et annet tidsperspektiv enn oss, hvorfor kan det være vanskelig?
 6. Er det vanskelig å tro på at Gud står med deg i mørket?
  Handler det om en følelse, eller mangel på følelse av det?