Connect spørsmål – Del 3

I denne talen var overskriften: «Velkommen – Hjem».

Hovedtanken i talen:

Alle mennesker er skapt med et ønske og behov av gode relasjoner. Vi alle ønsker oss et sted der vi kan kalle vårt hjem. Et godt hjem har med seg at det gir trygghet, kjærlighet og omsorg. Det er et sted hvor en kjenner seg inkludert, respektert og elsket. Det at en har materialistiske goder er ikke nødvendigvis det som skal til for å erfare et godt hjem. Det er dem som har vokst opp i hjem der det materialistiske var overdådig, men hjertet i hjemmet fraværende. Og det er fattige som har vokst opp i et godt hjem, der de aldri ville byttet oppveksten med noen, fordi hjertet i hjemmet var så fremtredende kjærlig.

I Evangeliene snakker Jesus om et hjem og refererer til Min Fars hus. Han underviser i Lukas 15 tre historier som viser oss hvordan Gud er som Far i møte med oss mennesker.

Jesus snakker om sin Fars hus og avskjeds talen til disiplene så viser han til at vi i D.H.Å. er Guds tempel. Vi som enkelt mennesker og menighet er hans tempel på jord i dag.

Bibel vers å lese:

Lukas 15  – Luk 2.49  – Luk 19.46  – Luk 2.7  – Johs 14.2  – Luk 15.22  – Fil 3.20  – Luk 14.18 – Johs 8.12

 Nøkkel spørsmål:  Hvilke tanker sitter du igjen med etter denne talen? 

  • Hva sitter du igjen med etter de tre historiene Jesus forteller i Lukas 15?
  • Hvilken bilde av Gud sitter du igjen med etter at Jesus har fortalt de tre historiene?
  • Hva betyr det at det finnes mange rom hos Gud?
  • Hvilke tanker gjør du deg i forhold til at det er vi selv som selv skaper hvilket hjem vi ønsker at menigheten skal være kjent for?
  • Har vi et hjem i menigheten? Et hjem som det går an å invitere andre hjem til?