Connect med Gud. Connect med kirka. Connect med andre.

Connect formål er å være et mindre felleskap med Gud i sentrum. Gruppene på ca 8 personer møtes hver 14. dag. Her kan vi dele liv, Guds ord og skape relasjoner med andre. Hvis du ønsker å være med i en gruppe eller har spørsmål kan du ta kontakt med:

Arleen Hystad, tlf. 952 38 206, epost: arleenhystad@Yahoo.no eller

Reidun N. Feliu, tlf. 900 37 630, epost: noraas.feliu@gmail.com

Det legges ut gruppemateriell annenhver uke.

Bible leseplaner

Leseplaner som blir brukt i sammenheng med Connect opplegget i Misjonskirken Lyngdal.

Opplegg for Connect-grupper

Connectopplegg – ID del 4 – Henning Persson

Connectopplegg – ID del 4 – Henning Persson

«Identitet- tilhørighet- trygghet- livsglede» Hovedtanken i denne talen: I denne siste talen i serien, oppsummerer vi hvor viktig det er å kjenne og forstå «linjene» i eget liv. Identitetskrisen mange opplever, skyldes ofte et ubevisst forhold til spørsmålene; hvem er...

Connectopplegg – ID del 3- Jim L. Foss

Connectopplegg – ID del 3- Jim L. Foss

«Om å dele historien videre». Hovedtanken i denne talen: I slutten av evangeliene og begynnelsen av Apostlenes gjerninger, kan vi lese at Jesus gir videre oppdraget han kom for å fullføre her på jorden. Ved Jesu død og oppstandelse starter en ny tid. Ifra å virke...

Connectopplegg – ID – del 2 Eilif Tveit

Connectopplegg – ID – del 2 Eilif Tveit

Connect gruppe opplegg til talen søndag 20. okt. 2019 (del 2 av serien ID) Hovedtekst: Salme 100:2-3 Å tjene er ikke bare å yte. Identiteten i å tjene ligger i det å se på seg selv som en tjener langt utover det å gjøre noe. Teksten kan forstås på minst to måter: det...

Connectopplegg – ID – del 1 Jim L. Foss

Connectopplegg – ID – del 1 Jim L. Foss

CONNECT OPPLEGG – «ID» - Del 1 «Min Identitet - Hvem er jeg?» Vi er inne i en taleserie som vi har valgt å kalle: «ID»  - 2. Kor. 5. 27 Hovedtanken i denne talen: Vi lever i en tid der det finnes nok av stemmer som ønsker å si noe om hvem vi er. Helt fra vi ble...

Connectopplegg – Evangeliets kraft – Eilif Tveit – 29/9-19

Connectopplegg – Evangeliets kraft – Eilif Tveit – 29/9-19

Evangeliets kraft Søndag 29. sept. 2019 Hovedtekst: Romerbrevet 1:16-17 Evangeliets kraft er Romerbrevets hovedtema. «Jeg skammer meg ikke…» sier Paulus. Det var tøft for Paulus å stå offentlig fram med budskapet om at Jesu død og oppstandelse - og konsekvensene av...

Connectopplegg – En del av noe større del 4 – Jim L. Foss

Connectopplegg – En del av noe større del 4 – Jim L. Foss

Connect gruppe opplegg til talen: «Fri & villig»  Søndag 8. sept. 2019 Hovedtanken i talen var: Vi lever alle våre liv i en verden som Bibelen beskriver som en kampsone om våre sjeler og våre liv. Det handler om vår tid, våre prioriteringer og om å hvile i...

Connectopplegg – En del av noe større del 3 – Eilif Tveit

Connectopplegg – En del av noe større del 3 – Eilif Tveit

Connect gruppe opplegg til talen: «Så og høste» Søndag 1. september 2019 Hovedtekst: Forkynneren 11:1+4+6 Det vi sår og gir videre ut fra våre liv vil alltid få en konsekvens eller høst – slik Bibelen bruker dette bildet. Da hengir vi oss inn i en større sammenheng og...

Connectopplegg – En del av noe større del 1 – Jim L. Foss

Connectopplegg – En del av noe større del 1 – Jim L. Foss

Connect gruppe opplegg til talen: «Han bor i meg»  Søndag 18. august 2019 Om du leser skapelsesberetningen vil du se at grunnen til at Gud skapte det hele var et ønske om relasjon. En kjærlighets relasjon til menneske. Han formet menneske med sine egne hender....

Connectopplegg «Alle dager» Eilif Tveit 11/8-19

Connectopplegg «Alle dager» Eilif Tveit 11/8-19

Tekst: Matt 28:20 Tematikk: «Jeg er med dere alle dager» Matteus evangelium er innrammet med dette viktige løftet. I begynnelsen av evangeliet – Matt 1:23 – sies det at navnet til Jesus er Immanuel som betyr Gud med oss. Så begynnelsen og slutten er innrammet med...

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 4 Henning Persson

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 4 Henning Persson

Connect gruppe opplegg. Tema vi snakker sammen om i dag handler om tilgivelse og er hentet fra Herrens bønn: Vi så innledningsvis litt på formuleringen i en annen oversettelse som sier: «Forlat oss vår skyld, som også vi forlater våre skyldnere.» Forlate sier noe om å...

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 3 Eilif Tveit

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 3 Eilif Tveit

Gruppeopplegg etter tale 16/6-19 Tekst: Matt 6:13 Tematikk: Fristelse Det er ofte de små tingene som til slutt feller oss – de små fristelsene. De store og vanskelige som alle tydelig kan se er det lettere å forholde seg til og å styre unna. Det gjelder å være bevisst...

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 2 Jim L. Foss

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 2 Jim L. Foss

 Connect gruppe opplegg. Tema vi snakker sammen om i dag handler om Den Hellige Ånd og er hentet fra Herrens bønn: «La riket ditt komme. La viljen din skje.» Vi har nettopp feiret Pinse. Og grunnen til at vi feirer Pinse er to ting: Nr. 1. Løftet Jesus ga om at...

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 1 Eilif Tveit

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 1 Eilif Tveit

Tekst: Matt 6:9 Tematikk: Hellig & Nært Bønn er ikke for å vise seg fram for andre eller be med mange ord. Det skal vi holde oss borte fra, sier Jesus i innledningen til «Vår Far» slik Jesus underviser disiplene sine. Det er derimot mest vanlig å be for seg selv i...

X