Connect med Gud. Connect med kirka. Connect med andre.

Connect formål er å være et mindre felleskap med Gud i sentrum. Gruppene på ca 8 personer møtes hver 14. dag. Her kan vi dele liv, Guds ord og skape relasjoner med andre. Hvis du ønsker å være med i en gruppe eller har spørsmål kan du ta kontakt med:

Arleen Hystad, tlf. 952 38 206, epost: arleenhystad@Yahoo.no eller

Reidun N. Feliu, tlf. 900 37 630, epost: noraas.feliu@gmail.com

Det legges ut gruppemateriell annenhver uke.

Bible leseplaner

Leseplaner som blir brukt i sammenheng med Connect opplegget i Misjonskirken Lyngdal.

Opplegg for Connect-grupper

Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

I tale tre, ser vi på to ting som påvirker og avgjør vår livspuls:   det å se Jesusdet å kjenne seg sett av Jesus Mange sliter med å fokusere. Det er ofte ting i eget liv og omstendighetene vi står i, som påvirker oss. Sakkeus slet med å se Jesus. (Les Lukas...

Connectopplegg – Livspuls del 2 – Eilif Tveit

Connectopplegg – Livspuls del 2 – Eilif Tveit

Tema for tale 2: HØYDEOPPLEVELSER Tekst: Matteus 17:1-9  Parallell-tekster er: Markus 9:2-9 + Lukas 9:28-36 Selv om det meste av livet leves i lavlandet så gjør høydeopplevelser gjerne noe med oss ut over det vi forstår i øyeblikket. Høydeopphold hos skiløpere...

Connectopplegg – Livspuls del 1 – Jim L. Foss

Connectopplegg – Livspuls del 1 – Jim L. Foss

Vi er i en taleserie som vi har valgt å kalle: «Livspuls».  I Salme 118.24 står det: «Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!» I den første talen i serie så var hovedtanken å utfordre oss og ta pulsen på hvordan vi lever her nå i...

Connectopplegg – Rom i herberget del 1 – Eilif Tveit

Connectopplegg – Rom i herberget del 1 – Eilif Tveit

Hovedtekst: Hebreerne 13:2 Vi sier gjerne at «der det er hjerterom er det husrom». Spørsmålet er om vi har plass i vårt eget liv for andre mennesker rundt oss. Gud skapte oss fullkomment. Syndefallet gjorde at mennesket fylte sitt hjerte/livsrom med destruktive ting i...

Connectopplegg – ID del 4 – Henning Persson

Connectopplegg – ID del 4 – Henning Persson

«Identitet- tilhørighet- trygghet- livsglede» Hovedtanken i denne talen: I denne siste talen i serien, oppsummerer vi hvor viktig det er å kjenne og forstå «linjene» i eget liv. Identitetskrisen mange opplever, skyldes ofte et ubevisst forhold til spørsmålene; hvem er...

Connectopplegg – ID del 3- Jim L. Foss

Connectopplegg – ID del 3- Jim L. Foss

«Om å dele historien videre». Hovedtanken i denne talen: I slutten av evangeliene og begynnelsen av Apostlenes gjerninger, kan vi lese at Jesus gir videre oppdraget han kom for å fullføre her på jorden. Ved Jesu død og oppstandelse starter en ny tid. Ifra å virke...

Connectopplegg – ID – del 2 Eilif Tveit

Connectopplegg – ID – del 2 Eilif Tveit

Connect gruppe opplegg til talen søndag 20. okt. 2019 (del 2 av serien ID) Hovedtekst: Salme 100:2-3 Å tjene er ikke bare å yte. Identiteten i å tjene ligger i det å se på seg selv som en tjener langt utover det å gjøre noe. Teksten kan forstås på minst to måter: det...

Connectopplegg – ID – del 1 Jim L. Foss

Connectopplegg – ID – del 1 Jim L. Foss

CONNECT OPPLEGG – «ID» - Del 1 «Min Identitet - Hvem er jeg?» Vi er inne i en taleserie som vi har valgt å kalle: «ID»  - 2. Kor. 5. 27 Hovedtanken i denne talen: Vi lever i en tid der det finnes nok av stemmer som ønsker å si noe om hvem vi er. Helt fra vi ble...

Connectopplegg – Evangeliets kraft – Eilif Tveit – 29/9-19

Connectopplegg – Evangeliets kraft – Eilif Tveit – 29/9-19

Evangeliets kraft Søndag 29. sept. 2019 Hovedtekst: Romerbrevet 1:16-17 Evangeliets kraft er Romerbrevets hovedtema. «Jeg skammer meg ikke…» sier Paulus. Det var tøft for Paulus å stå offentlig fram med budskapet om at Jesu død og oppstandelse - og konsekvensene av...

Connectopplegg – En del av noe større del 4 – Jim L. Foss

Connectopplegg – En del av noe større del 4 – Jim L. Foss

Connect gruppe opplegg til talen: «Fri & villig»  Søndag 8. sept. 2019 Hovedtanken i talen var: Vi lever alle våre liv i en verden som Bibelen beskriver som en kampsone om våre sjeler og våre liv. Det handler om vår tid, våre prioriteringer og om å hvile i...

Connectopplegg – En del av noe større del 3 – Eilif Tveit

Connectopplegg – En del av noe større del 3 – Eilif Tveit

Connect gruppe opplegg til talen: «Så og høste» Søndag 1. september 2019 Hovedtekst: Forkynneren 11:1+4+6 Det vi sår og gir videre ut fra våre liv vil alltid få en konsekvens eller høst – slik Bibelen bruker dette bildet. Da hengir vi oss inn i en større sammenheng og...

Connectopplegg – En del av noe større del 1 – Jim L. Foss

Connectopplegg – En del av noe større del 1 – Jim L. Foss

Connect gruppe opplegg til talen: «Han bor i meg»  Søndag 18. august 2019 Om du leser skapelsesberetningen vil du se at grunnen til at Gud skapte det hele var et ønske om relasjon. En kjærlighets relasjon til menneske. Han formet menneske med sine egne hender....

X