Connect

Connect med Gud. Connect med kirka. Connect med andre.

Connect formål er å være et mindre felleskap med Gud i sentrum. Gruppene på ca 8 personer møtes hver 14. dag. Her kan vi dele liv, Guds ord og skape relasjoner med andre. Hvis du ønsker å være med i en gruppe eller har spørsmål kan du ta kontakt med:

Arleen Hystad, tlf. 952 38 206, epost: arleenhystad@Yahoo.no eller

Reidun N. Feliu, tlf. 900 37 630, epost: noraas.feliu@gmail.com

Det legges ut gruppemateriell annenhver uke.

Bible leseplaner

Leseplaner som blir brukt i sammenheng med Husgruppe opplegget i Misjonskirken Lyngdal

Opplegg for Connect-grupper

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 4, Henning Persson 9/9-18

Husgruppe spørsmål – Del 4. Vi er inne siste del  tale serien : «Tro som holder» og i den fjerde delen snakket Henning Persson om Livsforhold & Tillitsforhold Hovedtanken i talen var Livsforhold: En livsorganisme gir alle muligheter til livssyklus. Jesu livskraft blir...

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 3. Jim L. Foss søndag 2/9

Husgruppe spørsmål – Del 3. I den tredje delen snakker vi om bønnens kraft og liv. Utgangspunktet for samtale i gruppen er skriftstedet der Jakob refererer til Elia i 1. Kongebok, der han skriver at Elia var et menneske under samme kår som vi. Her er ikke poenget at...

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 2, Eilif Tveit søndag 26/8

Tro som bærer gjennom alt – v/Eilif Tveit Bibel-vers å lese: Filipperbrevet 4:6-7, Johannes Evang. 3:1-12, Efeserbrevet 3:17 Nøkkel spørsmål: De vanskelige hvorfor-spørsmålene: det kan av og til finnes forklaringer på de vanskelige spørsmålene i livet slik som det...

Tro som holder del 1, pastor Jim Foss søndag 19/8. Husgruppeopplegg

Husgruppe spørsmål – Del 1. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Tro som holder» og i den første delen snakket Pastor Jim uti fra Jakobs brev, der overskriften var: «Vær ordets gjørere og ikke bare ordets hørere». Hovedtanken i talen var: «Gode...

Husgruppeopplegg søndag 24/6. Eilif Tveit

KJENNSKAP Johannes 10:3-6+14 Tematikken med hyrde og sauer er ofte brukt i Bibelen, både i GT og NT. Grunnen er nok at temaet er enkelt å anvende til alle tider og blir forstått av de fleste uansett bakgrunn. Sauer er stort sett forsvarsløse dyr, særlig når de blir...

«Fra fjellet til ørkenen» – Gudstjenesten 27 mai 2018

Se film av talen her! Vi snakker i dag om det å gi tankene og bekymringen vår til Gud. Historien i dag er hentet fra 1 Kongebok 18.16 – 19.13. Den handler i korte trekk om Elias som Gud kaller til profet inn i sin tid. Budskapet Elias bærer med seg til Israelsfolket...

Gjør deg klar! – Maria Morfjord – 22. april 2018

Gjør deg klar!  Lukas 12;35-37a Guds kall om å være forberedt og våken - FØR han leder inn i "nytt land" Legge vekk det som hindrer og være fylt av tro og Den hellige ånd.  3 praktiske og viktige ting å gjøre som en forberedelse:  Jeg må rense hjertet mitt. Les: Josva...

Gode steg i tro – Pastor Jim – 15. april 2018

Se talen HER! Vi snakker i dag om å ta gode steg i tro. Flere av oss har opplevd og erfart situasjoner der vi vet noe er bra og rett å gjøre, for så å kjenne på: nervøsitet, usikkerhet eller frykt. Selv om vi kanskje ar bedt, selv om vi vet Jesus lovte oss at: «Han...

«Gud er mer interessert i hvem du er, enn hva du gjør»

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span> Vi har alle gjort både gode og dårlige valg. Spørsmålet vi stiller...

HUSGRUPPEOPPLEGG – GUD GRIPER INN – 7. JANUAR 2018

  Gud griper  inn. Når Gud griper inn skjer stor ting. Ingen ting er umulig for Gud. Da Jesus kom til gjorde forandret det historien. Historien om Samuel viser hva som skjer når Gud griper inn. Les historien  1 Samuel 3,1—11  og v.19-4,1 Historien om Samuel taler om...