Connect med Gud. Connect med kirka. Connect med andre.

Bli med i CONNECT gruppe

Connect formål er å være et mindre felleskap med Gud i sentrum. Gruppene på ca 8 personer møtes hver 14. dag. Her kan vi dele liv, Guds ord og skape relasjoner med andre. Hvis du ønsker å være med i en gruppe eller har spørsmål kan du ta kontakt med:

Merete Lillelid, tlf. 901 91 833, epost: [email protected] eller

Reidun N. Feliu, tlf. 900 37 630, epost: [email protected]

Det legges ut gruppemateriell annenhver uke.

Bible leseplaner

Leseplaner som blir brukt i sammenheng med Connect opplegget i Misjonskirken Lyngdal.

Opplegg for Connect-grupper

Connectopplegg – Lyden av Jesus – Eilif Tveit 15/5-22

Connectopplegg – Lyden av Jesus – Eilif Tveit 15/5-22

Opplegg for gruppesamtale Av Eilif Tveit Tema: Lyden av Jesus Tekst: Johannes 3:16 Virkningen et møte med Jesus har på mennesker er den «lyden» vi sitter igjen med etter å ha blitt berørt på en eller annen måte. Kjærlighet er det første som møter oss i Jesu nærhet....

Connectopplegg – Tviler og Troende – Eilif Tveit 1/5-22

Connectopplegg – Tviler og Troende – Eilif Tveit 1/5-22

Tema: Tviler og Troende Av: Eilif Tveit Tekst: Johannes 20:24-29 Det er disippelen Tomas det handler om – i møte med Jesus etter oppstandelsen 1. Påskedag. Tomas var ikke til stede da de andre så Jesus første gang. Han tvilte på at de snakket om at Jesus var fysisk...

Connectopplegg – «På sporet» Eilif Tveit 6/2-2022

Connectopplegg – «På sporet» Eilif Tveit 6/2-2022

Opplegg for gruppesamtale Av Eilif Tveit Tema: PÅ SPORET Tekst: Filipperbrevet 3:13-16 Det er Paulus som skriver til menigheten i Filippi – den første menigheten som ble starta på det europeiske fastland. Han skriver om å legge noe bak seg og se framover. Det var...

Connectopplegg – «På ditt ord» av Eilif Tveit

Connectopplegg – «På ditt ord» av Eilif Tveit

Opplegg for gruppesamtale Av Eilif Tveit Tema: PÅ DITT ORD Tekst: Lukas 5:4-11 Historien forteller at Jesus trenger Peters båt til å stå i, litt ute på vannet, for å kunne nå folket på stranden slik at alle kunne høre. Samtalen med Peter og Jesus som følger etter...

Connectopplegg – «Den viktige samtalen» Eilif Tveit 3/10-21

Connectopplegg – «Den viktige samtalen» Eilif Tveit 3/10-21

Opplegg for gruppesamtale Av Eilif Tveit Samtalen Nikodemus hadde med Jesus en sen nattetime viser at han nok kjente Jesus fra før. De hadde kanskje allerede et visst tillitsforhold slik at de dype spørsmålene kunne komme fram. Den dype samtalen om viktige ting...

Connectopplegg – «Etterfølger» del 2 Jim L. Foss

Connectopplegg – «Etterfølger» del 2 Jim L. Foss

Del 1. «Være endel av menigheten, å gi seg til felleskapet»  – Jim L. Foss 5. september 2021 Innledning: I Matteus 16. 13-20 er overskriften Peters bekjennelse. Det som er bra å få med seg her er ihvertfall to ting. Det første at Jesus sier at det er på Simon sin...

Connectopplegg – «Etterfølger» del 3 Eilif Tveit

Connectopplegg – «Etterfølger» del 3 Eilif Tveit

Opplegg for gruppesamtale Av Eilif Tveit Noen har sagt at «det er i livets overganger at vi utvikler oss mest». Overganger som vår egen fødsel, alvorlig sykdom, kriser, når vi gifter oss, får vårt første barn, nærkontakt med døden, eller andre hendelser i livet – det...

Connectopplegg – «Etterfølger» del 1 – Henning Persson

Connectopplegg – «Etterfølger» del 1 – Henning Persson

Del 1. «Etterfølger »        – Henning Persson 29. august 2021 Innledning: Jesus kaller etterfølgere, ikke supportere, ikke «følgere», ikke observatører eller tilhengere. Kallet medførte oppbrudd, overgivelse. Jesus kaller oss til å...

Opplegg for gruppesamtale av Eilif Tveit

Opplegg for gruppesamtale av Eilif Tveit

Berøringsproblemene i vår «Corona-tid» har gjort noe med oss. Det at vi ikke uten videre kan berøre hverandre har skapt et enda større behov for nettopp det. Ønsket om å komme tilbake til en normal berørings-hverdag er ganske stort – selv om angsten rundt det å bli...

Connectopplegg – Godt kledd del 3 – Jim L. Foss

Connectopplegg – Godt kledd del 3 – Jim L. Foss

Connect gruppe opplegg «Godt Kledd?» Del 3.  Jim L. Foss Grunnlaget og inspirasjonen i denne taleserien er hentet fra Paulus brev til Kolosserne.  Der Paulus skriver om å kle seg i det som er Guds tanker for oss, det gode og det sanne.  Han sitter...

Connectopplegg – Jona del 4 – Eilif Tveit

Connectopplegg – Jona del 4 – Eilif Tveit

Gud viste nåde overfor Ninive. Det som Jona hadde profetert av ødeleggelse – på Guds beskjed – det skjedde ikke. Folket omvendte seg og tok Jona sitt budskap på alvor – og håpte på at Gud kunne ta sin dom tilbake. Jona sitter på avstand og ser at ingenting av det han...

Connectopplegg – Jona del 3 – Maria Morfjord

Connectopplegg – Jona del 3 – Maria Morfjord

Jona får i oppdrag fra Gud om å stå opp og dra til Ninive med budskap om at Gud hadde fått nok av deres ondskap. Jona står opp - men for å flykte bort fra Herren og oppdraget. Kapittel 3 handler om at Jona, som har kommet tilbake til Gud, reddet fra døden, etter at...

Connectopplegg – Jona del 2 – Jim L. Foss

Connectopplegg – Jona del 2 – Jim L. Foss

Jonas Bok kapitel 2. - Pastor Jim. Kapitel nr. 2 starter med en kanskje en av de mest omtalte hendelsene i Bibelen. Herren sender en fisk som sluker Jona i 3 dager og 3 netter før fisken i det siste verset i spyr Jona ut på land igjen. Resten av dette kapitelet...

Connectopplegg – Jona del 1 – Roy Elling Foss

Connectopplegg – Jona del 1 – Roy Elling Foss

Jonas Bok kapitel 1. - Pastor Roy Elling. Kapittel 1 starter med at Gud kaller Jona til å gå med et ekstremt strengt budskap til byen Ninive. Byen var hovedstad for Assyria, et folk kjent for ekstrem vold, tortur, og ondskap, som var sjokkerende ond, selv i antikken....

Connectopplegg – Den ene del 4 – Jim L. Foss

Connectopplegg – Den ene del 4 – Jim L. Foss

Connectgruppe opplegg – «DEN ENE» del 4 – Jim L. Foss Tekst: Lukas 5. 27-31 Vi alle har ved en eller flere anledninger måttet ta et valg om hva vi ønsket å prioritere. Vi har alle måttet si Nei til noe fordi vi valgte å si Ja til noe annet. Det kan være den turen en...

Connectgruppe opplegg – «Den ene» del 2 – Roy Elling Foss

Connectgruppe opplegg – «Den ene» del 2 – Roy Elling Foss

Tekst: Lukas 10:19,1-10 Det er lett å kjenne på utenforskap. Og det er utelukkende en vond følelse. Dette kan skje på jobb, hjemme, i sosiale lag … og det kan skje i menighet og ovenfor Gud. Men hvordan var det med Jesus egentlig. Hvem inkluderte han, hvem så han,...

Connectopplegg – «Den ene» del 1 – Eilif Tveit

Connectopplegg – «Den ene» del 1 – Eilif Tveit

Tekst: Lukas 10:25-37 Hvis vi ofte setter søkelys på mange mennesker av gangen – så risikerer vi å miste synet på enkeltmennesker og hva de betyr for oss. Det tar bort noe av vår evne til å møte enkeltmennesket. Jesus så den enkelte. Det viser en vei til det virkelige...

Connectopplegg «Der lyset møter mørket del 3» Thore Tellefsen

Connectopplegg «Der lyset møter mørket del 3» Thore Tellefsen

Der lyset møter mørket. Del 3 Spørsmål til samtale i forbindelse med talen søndag 27.09.20 Talen hadde som undertittel Å vandre i lyset i samfunn med Jesus og hverandre. Talen handlet om å vandre i lyset sammen med Jesus. I nærkontakt med ham. Å  være ett i...

Connect opplegg «Der lyset møter mørket» del 1 Eilif Tveit

Connect opplegg «Der lyset møter mørket» del 1 Eilif Tveit

Tekst: 1.Johannes brev 1:5-10 Bibelen forteller oss at lyset kommer fra Gud. Han lot lyset skinne over jorda i begynnelsen. Til sist så skal Guds lys være det eneste lys vi trenger i himmelen. Dette rammer inn bibelen slik det står i 1.Mosebok kapittel en og i siste...

Connect opplegg til tale søndag 23. august

Connect opplegg til tale søndag 23. august

Tekst: 2.Korinterbrev 5:16-18 Vi er blitt en del av en ny verden som Guds barn. Det er alltid et verk utført av Den Hellige Ånd. Vi kan da lære å kjenne andre mennesker på en ny måte ved at vi har en ny innstilling til dem. Vi lærer også Jesus å kjenne på en ny måte...

Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

Connectopplegg – Livspuls del 3 – Henning Persson

I tale tre, ser vi på to ting som påvirker og avgjør vår livspuls:   det å se Jesusdet å kjenne seg sett av Jesus Mange sliter med å fokusere. Det er ofte ting i eget liv og omstendighetene vi står i, som påvirker oss. Sakkeus slet med å se Jesus. (Les Lukas...

Connectopplegg – Livspuls del 2 – Eilif Tveit

Connectopplegg – Livspuls del 2 – Eilif Tveit

Tema for tale 2: HØYDEOPPLEVELSER Tekst: Matteus 17:1-9  Parallell-tekster er: Markus 9:2-9 + Lukas 9:28-36 Selv om det meste av livet leves i lavlandet så gjør høydeopplevelser gjerne noe med oss ut over det vi forstår i øyeblikket. Høydeopphold hos skiløpere...

Connectopplegg – Rom i herberget del 1 – Eilif Tveit

Connectopplegg – Rom i herberget del 1 – Eilif Tveit

Hovedtekst: Hebreerne 13:2 Vi sier gjerne at «der det er hjerterom er det husrom». Spørsmålet er om vi har plass i vårt eget liv for andre mennesker rundt oss. Gud skapte oss fullkomment. Syndefallet gjorde at mennesket fylte sitt hjerte/livsrom med destruktive ting i...

Connectopplegg – ID del 4 – Henning Persson

Connectopplegg – ID del 4 – Henning Persson

«Identitet- tilhørighet- trygghet- livsglede» Hovedtanken i denne talen: I denne siste talen i serien, oppsummerer vi hvor viktig det er å kjenne og forstå «linjene» i eget liv. Identitetskrisen mange opplever, skyldes ofte et ubevisst forhold til spørsmålene; hvem er...

Connectopplegg – ID del 3- Jim L. Foss

Connectopplegg – ID del 3- Jim L. Foss

«Om å dele historien videre». Hovedtanken i denne talen: I slutten av evangeliene og begynnelsen av Apostlenes gjerninger, kan vi lese at Jesus gir videre oppdraget han kom for å fullføre her på jorden. Ved Jesu død og oppstandelse starter en ny tid. Ifra å virke...

Connectopplegg – ID – del 2 Eilif Tveit

Connectopplegg – ID – del 2 Eilif Tveit

Connect gruppe opplegg til talen søndag 20. okt. 2019 (del 2 av serien ID) Hovedtekst: Salme 100:2-3 Å tjene er ikke bare å yte. Identiteten i å tjene ligger i det å se på seg selv som en tjener langt utover det å gjøre noe. Teksten kan forstås på minst to måter: det...

Connectopplegg – ID – del 1 Jim L. Foss

Connectopplegg – ID – del 1 Jim L. Foss

CONNECT OPPLEGG – «ID» - Del 1 «Min Identitet - Hvem er jeg?» Vi er inne i en taleserie som vi har valgt å kalle: «ID»  - 2. Kor. 5. 27 Hovedtanken i denne talen: Vi lever i en tid der det finnes nok av stemmer som ønsker å si noe om hvem vi er. Helt fra vi ble...

Connectopplegg – Evangeliets kraft – Eilif Tveit – 29/9-19

Connectopplegg – Evangeliets kraft – Eilif Tveit – 29/9-19

Evangeliets kraft Søndag 29. sept. 2019 Hovedtekst: Romerbrevet 1:16-17 Evangeliets kraft er Romerbrevets hovedtema. «Jeg skammer meg ikke…» sier Paulus. Det var tøft for Paulus å stå offentlig fram med budskapet om at Jesu død og oppstandelse - og konsekvensene av...

Connectopplegg – En del av noe større del 4 – Jim L. Foss

Connectopplegg – En del av noe større del 4 – Jim L. Foss

Connect gruppe opplegg til talen: «Fri & villig»  Søndag 8. sept. 2019 Hovedtanken i talen var: Vi lever alle våre liv i en verden som Bibelen beskriver som en kampsone om våre sjeler og våre liv. Det handler om vår tid, våre prioriteringer og om å hvile i...

Connectopplegg – En del av noe større del 3 – Eilif Tveit

Connectopplegg – En del av noe større del 3 – Eilif Tveit

Connect gruppe opplegg til talen: «Så og høste» Søndag 1. september 2019 Hovedtekst: Forkynneren 11:1+4+6 Det vi sår og gir videre ut fra våre liv vil alltid få en konsekvens eller høst – slik Bibelen bruker dette bildet. Da hengir vi oss inn i en større sammenheng og...

Connectopplegg – En del av noe større del 1 – Jim L. Foss

Connectopplegg – En del av noe større del 1 – Jim L. Foss

Connect gruppe opplegg til talen: «Han bor i meg»  Søndag 18. august 2019 Om du leser skapelsesberetningen vil du se at grunnen til at Gud skapte det hele var et ønske om relasjon. En kjærlighets relasjon til menneske. Han formet menneske med sine egne hender....

Connectopplegg «Alle dager» Eilif Tveit 11/8-19

Connectopplegg «Alle dager» Eilif Tveit 11/8-19

Tekst: Matt 28:20 Tematikk: «Jeg er med dere alle dager» Matteus evangelium er innrammet med dette viktige løftet. I begynnelsen av evangeliet – Matt 1:23 – sies det at navnet til Jesus er Immanuel som betyr Gud med oss. Så begynnelsen og slutten er innrammet med...

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 4 Henning Persson

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 4 Henning Persson

Connect gruppe opplegg. Tema vi snakker sammen om i dag handler om tilgivelse og er hentet fra Herrens bønn: Vi så innledningsvis litt på formuleringen i en annen oversettelse som sier: «Forlat oss vår skyld, som også vi forlater våre skyldnere.» Forlate sier noe om å...

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 3 Eilif Tveit

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 3 Eilif Tveit

Gruppeopplegg etter tale 16/6-19 Tekst: Matt 6:13 Tematikk: Fristelse Det er ofte de små tingene som til slutt feller oss – de små fristelsene. De store og vanskelige som alle tydelig kan se er det lettere å forholde seg til og å styre unna. Det gjelder å være bevisst...

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 2 Jim L. Foss

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 2 Jim L. Foss

 Connect gruppe opplegg. Tema vi snakker sammen om i dag handler om Den Hellige Ånd og er hentet fra Herrens bønn: «La riket ditt komme. La viljen din skje.» Vi har nettopp feiret Pinse. Og grunnen til at vi feirer Pinse er to ting: Nr. 1. Løftet Jesus ga om at...

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 1 Eilif Tveit

Connectopplegg «Med Jesus hele livet» del 1 Eilif Tveit

Tekst: Matt 6:9 Tematikk: Hellig & Nært Bønn er ikke for å vise seg fram for andre eller be med mange ord. Det skal vi holde oss borte fra, sier Jesus i innledningen til «Vår Far» slik Jesus underviser disiplene sine. Det er derimot mest vanlig å be for seg selv i...

Connectopplegg – Hvem er vi del 4 – Eilif Tveit

Connectopplegg – Hvem er vi del 4 – Eilif Tveit

Hovedtanken i talen: Tanken som Jesus sådde i disiplene var at han selv var kommet for å tjene – ikke for å herske. Dette viste han selv tydelig. Det å komme med tomme hender er en forutsetning for at Gud gir oss det vi trenger. Det er også et godt utgangspunkt som...

Connect opplegg – Hvem er vi? del 3 – Jim L. Foss

Connect opplegg – Hvem er vi? del 3 – Jim L. Foss

Connect opplegg – «Hvem er vi»  - Del 3 Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Hvem er vi» I den første delen var overskriften: «Vitnesbyrdet» - Hovedtanken i talen var: Om en leser i Apostlenes gjerninger om den første menighet. Så vil en tydelig...

Connectopplegg – Hvem er vi? del 2 – Eilif Tveit

Connectopplegg – Hvem er vi? del 2 – Eilif Tveit

I den andre delen av serien er overskriften: «Læren»  Hovedtanker: Om en leser i Apostlenes gjerninger om den første menighet. Så vil en tydelig se fire verdier som gjennomsyret livene og menighets livet deres. Tilbedelsen, Læren, Vitnesbyrdet og Tjenesten....

Connect opplegg – På Høytid del 3 – Markus Kvavik

Connect opplegg – På Høytid del 3 – Markus Kvavik

Connect Spørsmål – Del 3. BIBELTEKST «Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, 15 og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele...

Connect opplegg – Hvem er vi? del 1 – Jim L. Foss

Connect opplegg – Hvem er vi? del 1 – Jim L. Foss

Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Hvem er vi» I den første delen var overskriften: «Tilbedelsen» - Hovedtanken i talen var: Om en leser i Apostlenes gjerninger om den første menighet. Så vil en tydelig se fire verdier som gjennomsyret livene og...

Connect opplegg – På høy tid del 2 – Jim L. Foss

Connect opplegg – På høy tid del 2 – Jim L. Foss

Connect spørsmål – Del 2. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «På HØY TID». I den andre talen var overskriften: «Kjærlighetens sanne ansikt». Hovedtanken i talen var: Vi lever i dag i et av de lykkeligste landene i verden. De siste 10 år har vi havnet...

Connect opplegg – På høy tid del 1 – Jim L. Foss

Connect opplegg – På høy tid del 1 – Jim L. Foss

Connect spørsmål – Del 1. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «På HØY TID». I den første delen var overskriften: «Historien som aldri slutter». Hovedtanken i talen var: Vi er nå i advent. Ordet advent er hentet fra det latinske ordet: Adventus. Om en...

Connect opplegg – Velkommen del 3 – Jim L. Foss

Connect opplegg – Velkommen del 3 – Jim L. Foss

Connect spørsmål – Del 3 I denne talen var overskriften: «Velkommen - Hjem». Hovedtanken i talen: Alle mennesker er skapt med et ønske og behov av gode relasjoner. Vi alle ønsker oss et sted der vi kan kalle vårt hjem. Et godt hjem har med seg at det gir trygghet,...

Connectopplegg – Velkommen del 2 – Ingvild Foss Forgard

Connectopplegg – Velkommen del 2 – Ingvild Foss Forgard

Connect spørsmål – Del 2 I denne talen var overskriften: «Velkommen - Helt ufortjent». Hovedtanken i talen: Vi tenker sammenheng mellom det vi presterer og det vi da fortjener. Vi måler og sammenligner. Det at vi får noe som vi ikke fortjener, eller andre får noe de...

Connectopplegg – Velkommen del 1 – Thore Tellefsen

Connectopplegg – Velkommen del 1 – Thore Tellefsen

Connect spørsmål – Del 1 I denne talen var overskriften: «Velkommen til bords». Hovedtanken i talen: Jesus ønsker hver enkelt velkommen til sitt bord.. Han vil ha fellesskap med hver enkelt.  Jesus er tollere og synderes venn. Hans bord er nådens bord Jesus ...

Connectopplegg – Timeout del 5 – Henning Persson

Connectopplegg – Timeout del 5 – Henning Persson

Husgruppe spørsmål – Del 5. I denne talen var overskriften: «Mitt beger flyter over» med utgangspunkt i Salme 23. Hovedtanken i talen: David hadde valgt en livsrytme i balanse. Timeout var en del av livet. Valgene var tydelige: Herren er min hyrde. David lot seg bli...

Connectopplegg – Timeout del 4 – Jim L. Foss

Connectopplegg – Timeout del 4 – Jim L. Foss

Husgruppe spørsmål – Del 4. I denne talen var overskriften: «Smart eller ikke så smart» med utgangspunkt i Salme 23. Hovedtanken i talen: Vår bruk av smart telefonen og media. 9 januar 2007 presenterte Steve Jobs for første gang  I-Phonen. Nå elleve år senere...

Connectopplegg – Timeout del 3 – Jim L. Foss

Connectopplegg – Timeout del 3 – Jim L. Foss

Husgruppe spørsmål – Del 3. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout». I den andre delen er overskriften: «En hellig tid» med utgangspunkt i Salme 23. 2-3 Hovedtanken i talen: Det finnes noe i livet som Gud satte først og foran alt annet. Noe...

Connectopplegg – Timeout del 2 – Eilif Tveit 30/9

Connectopplegg – Timeout del 2 – Eilif Tveit 30/9

Connect spørsmål – Del 2. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout». I den andre delen er overskriften: «Til dekket bord» med utgangspunkt i Salme 23:5a. Hovedtanken i talen: Kombinasjonen mellom det å stå innfor en fiende i livet og det å kunne...

Connectopplegg. Timeout – del 1 – Jim L. Foss 23/9-18

Connectopplegg. Timeout – del 1 – Jim L. Foss 23/9-18

Connect spørsmål – Del 1. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout» I den første delen var overskriften: «Frykt ikke!»   Utgangspunkt i Salme 23. 4 Hovedtanken i talen var: Gud skapte oss mennesker til relasjon. Gud ønsker at vi skal...

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 4, Henning Persson 9/9-18

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 4, Henning Persson 9/9-18

Husgruppe spørsmål – Del 4. Vi er inne siste del  tale serien : «Tro som holder» og i den fjerde delen snakket Henning Persson om Livsforhold & Tillitsforhold Hovedtanken i talen var Livsforhold: En livsorganisme gir alle muligheter til livssyklus. Jesu...

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 3. Jim L. Foss søndag 2/9

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 3. Jim L. Foss søndag 2/9

Husgruppe spørsmål – Del 3. I den tredje delen snakker vi om bønnens kraft og liv. Utgangspunktet for samtale i gruppen er skriftstedet der Jakob refererer til Elia i 1. Kongebok, der han skriver at Elia var et menneske under samme kår som vi. Her er ikke poenget at...

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 2, Eilif Tveit søndag 26/8

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 2, Eilif Tveit søndag 26/8

Tro som bærer gjennom alt – v/Eilif Tveit Bibel-vers å lese: Filipperbrevet 4:6-7, Johannes Evang. 3:1-12, Efeserbrevet 3:17 Nøkkel spørsmål: De vanskelige hvorfor-spørsmålene: det kan av og til finnes forklaringer på de vanskelige spørsmålene i livet slik som det...

Tro som holder del 1, pastor Jim Foss søndag 19/8. Husgruppeopplegg

Tro som holder del 1, pastor Jim Foss søndag 19/8. Husgruppeopplegg

Husgruppe spørsmål – Del 1. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Tro som holder» og i den første delen snakket Pastor Jim uti fra Jakobs brev, der overskriften var: «Vær ordets gjørere og ikke bare ordets hørere». Hovedtanken i talen var: «Gode...

Husgruppeopplegg søndag 24/6. Eilif Tveit

Husgruppeopplegg søndag 24/6. Eilif Tveit

KJENNSKAP Johannes 10:3-6+14 Tematikken med hyrde og sauer er ofte brukt i Bibelen, både i GT og NT. Grunnen er nok at temaet er enkelt å anvende til alle tider og blir forstått av de fleste uansett bakgrunn. Sauer er stort sett forsvarsløse dyr, særlig når de blir...

«Fra fjellet til ørkenen» – Gudstjenesten 27 mai 2018

«Fra fjellet til ørkenen» – Gudstjenesten 27 mai 2018

Se film av talen her! Vi snakker i dag om det å gi tankene og bekymringen vår til Gud. Historien i dag er hentet fra 1 Kongebok 18.16 – 19.13. Den handler i korte trekk om Elias som Gud kaller til profet inn i sin tid. Budskapet Elias bærer med seg til Israelsfolket...

Gjør deg klar! – Maria Morfjord – 22. april 2018

Gjør deg klar! – Maria Morfjord – 22. april 2018

Gjør deg klar!  Lukas 12;35-37a Guds kall om å være forberedt og våken - FØR han leder inn i "nytt land" Legge vekk det som hindrer og være fylt av tro og Den hellige ånd.  3 praktiske og viktige ting å gjøre som en forberedelse:  Jeg må rense hjertet...

Gode steg i tro – Pastor Jim – 15. april 2018

Gode steg i tro – Pastor Jim – 15. april 2018

Se talen HER! Vi snakker i dag om å ta gode steg i tro. Flere av oss har opplevd og erfart situasjoner der vi vet noe er bra og rett å gjøre, for så å kjenne på: nervøsitet, usikkerhet eller frykt. Selv om vi kanskje ar bedt, selv om vi vet Jesus lovte oss at: «Han...

«Gud er mer interessert i hvem du er, enn hva du gjør»

«Gud er mer interessert i hvem du er, enn hva du gjør»

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span> Vi har alle gjort både gode og dårlige valg....

HUSGRUPPEOPPLEGG – GUD GRIPER INN – 7. JANUAR 2018

  Gud griper  inn. Når Gud griper inn skjer stor ting. Ingen ting er umulig for Gud. Da Jesus kom til gjorde forandret det historien. Historien om Samuel viser hva som skjer når Gud griper inn. Les historien  1 Samuel 3,1—11  og v.19-4,1 Historien...

HUSGRUPPEOPPLEGG – SER DU MEG? – 5. NOVEMBER 2017

https://player.vimeo.com/video/241379671 Bibelhenvisninger: 2.Mosebok 14, 16-16 og 21-22 Matteus 11. 28-30 Israelsfolket var i fangenskap i Egypt. I den situasjonen ble sett og hørt av Gud. Han reddet dem ut av fangenskapet og tok ansvaret og ledelsen for vandringen...

HUSGRUPPEOPPLEGG – TYPISK JESUS- DEL 4 – 8. oktober 2017

NÅR DERE BER.. Matt 6:5-8 En helt naturlig ting å gjøre for ethvert menneske som tror på Jesus. Mange flere enn vi tror ber til Gud. I England ca. 75% i løpet av et år. I Norge ca. 50% en gang i blant (25% leser Bibelen). Jesus forutsetter at de som hører på ham har...

HUSGRUPPEOPPLEGG – DET STORE SPØRSMÅLET-DEL 1 – 15. oktober 2017

”Hvorfor er dere så redde?” Les: Markus 4. 35-41 Nå er det svært få av oss som har opplevd å være i en båt som er i ferd med å gå under. Flere av oss kjenner kanskje til følelsen når turbulens og risting tar tak i flyet du sitter i. Noen har til og med vært med på en...

HUSGRUPPEOPPLEGG – TYPISK JESUS- DEL 3 – 1. oktober 2017

Vi tenker ofte begrensende om både oss selv og andre Oss selv: Det er mange ting vi skal «fikse» og krav som stilles kan være uoverkommelige. Les: Ef 2.8-10 Veldig mange snur om på rekkefølgen av nåde, tro og gjerning. Det er fort å tenke at gjerningene må være på...

HUSGRUPPEOPPLEGG – TYPISK JESUS- DEL 2 – 24. SEPTEMBER 2017

Husgruppe opplegg – Typisk Jesus del 2 – Salt og Lys Les: Matteus 5. 13-14 – Bergprekenen. I dag er saltet for mange av oss bare et krydder på lik linje med mange andre krydder og vi har frysere som bevarer maten. På den tiden når Jesus sa at vi var jordens salt,...

HUSGRUPPEOPPLEGG – TYPISK JESUS 17. SEPTEMBER 2017

HUSGRUPPEOPPLEGG – TYPISK JESUS 17. SEPTEMBER 2017

Å elske de skandaløse. Innledning: Nå er det ikke slik at Jesus elsker noen typer mennesker mer en andre. Han elsker de rike like mye som de fattige. De som lykkes like mye som de som ikke lykkes. De skriftlærde like høyt som de ”skandaløse”. Det som er tydelig når en...

Husgruppe opplegg – God Pinse – 04 juni 2017

Grunnleggende tanke for undervisningen:”Når alle trodde det var over hadde Himmelens Gud bare så vidt begynt”. Les: Ords. 29.18 – Matt 9. 36-37 – Matt. 16. 13-18 Del 1: Det handler om to åpenbaringer:1) Den levende Jesus. 2)Den levende Kirken Jesus bygger i dag. Med...

HUSGRUPPEOPPLEGG SØNDAG 7/5-17

Husgruppe opplegg til talen: ”Å gi det videre er en livsstil”. Innledning: Hele skaperverket og alt levende liv på jorden, lever i sesonger. Vinteren er over og våren er her. Det er en tid for å hvile, en tid for å arbeide. En tid for å så ut, en tid for å høste inn....

Husgruppeopplegg søndag 23/4-17

MITT VALG Vi tar mange valg i livet. Det å ikke velge er også et valg. Ofte er det sånn at man ikke nødvendigvis velger men at ting bare blir sånn. Mange opplever at det ikke er samsvar mellom intensjonene våre, det vi egentlig vil og slik vi i praksis velger. Les...

HUSGRUPPEOPPLEGG SØNDAG 16/4-17

Tekst:   Matt 28:1-10 + 1.Pet 1:8 + Ap.gj. 2:24 Jesus er oppstått er tematikken for 1.påskedag. Kvinnene kom til graven. Maria Magdalena er flest ganger nevnt blant dem - i evangeliene. De er øyenvitner om den tomme grav og får møte Jesus som er oppstått. Maria...

HUSGRUPPEOPPLEGG «ORD» SØNDAG 2/4-17

Innledning: Ordene vi hører fra andre og selv sier skaper noe.Ordene vi hører og sier har potensiale i seg til å hjelpe, støtte og løfte opp.Samtidig så har ordene kraft og makt i seg til å såre, ”lamme” og skape avstand.Våre ord kan ”gi” liv & våre ord kan ”ta”...

HUSGRUPPEOPPLEGG «MODIG BØNN» DEL 4

Husgruppeopplegg – modig bønn del 4 De foregående temaene viser oss nødvendigheten av å være en del av Guds oppdrag. Vi inviteres til et liv der vi åpner for at hans vilje blir vår hverdag. Først da vil vi begynne å se omgivelsene med Guds øyne. Først da vil vi våge å...

Husgruppeopplegg «Modig bønn» del 3

Husgruppe undervisning – Modig bønn – Del 3 – ”Hva ser du?”. Om en er kristen eller ikke så tror jeg  at mesteparten tenker at bønn og tro henger sammen. Guds relasjon og bønn er knyttet sammen. M.a.o. Bønn er måten en henvender seg til Gud på. Takker og ber Gud...

Husgruppeopplegg «Modig bønn» del 2

Modig bønn – del 2. Gudstjenesten 12. mars 2017 Hva er bønn? Å be er å samtale med Gud – både det å henvende seg til Han og å lytte. Vi kan tenke, snakke, rope, hviske – Gud hører alt. Også når vi ikke kan uttrykke oss med ord, «hører» Gud deg. Vi er ikke avhengig av...

Spørsmål til samtale etter Gudstjeneste 26/2

Tekst Joh 8:31-36 Disposisjon over talen: VIRKELIG FRI Jesu ord og disippelforholdet Stadig lytteStadig læreStadig se lenger inn iStadig rette seg etterJes 45:3 + Matt 6:21 Forholdet til sannheten Hva er sannhet?Sannheter er der vi møter JesusMange holdninger til...

Husgruppe opplegg – Ny start del. 1 – Pottemakeren

Innledning: (I dag er det mye stoff – plukk det som er relevant for gruppa). Det er mange som har prøvd seg på et eller flere nyttårsforsett. Noen ganger med suksess og andre ganger så ble det med forsøket. En norsk undersøkelse gjennomført av NRK viser oss at når det...

Søndag 20/11-16, Jim L. Foss, «Modig Bønn»

Innledning:  Vi snakker i dag om bønn. Hvorfor be og hvordan vi kan be. Disiplene ønsket at Jesus skulle lære dem å be. Og grunnen til det var at de så og forsto, at det å være sammen med Gud skapte og gjorde noe med Jesus. Vi kan nesten si at det indre åndelige...

Det sekulære Norge, Markus Kvavik, Gudstjeneste 06.11

Bibeltekst: JORDENS SALT OG VERDENS LYS  Let me tell you why you are here. You’re here to be salt-seasoning that brings out the God-flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? Here’s another way to put it: You’re here to be...

Henning Persson, Røtter del 3, søndag 13/10.

Tema: Røtter- frodig liv Bibelhenvisninger: Profeten Jeremia  17. 7-8: Joh 15 versene 4,5 og 9 Frodig liv handler om å være koblet rett vei. Strekke sine sanser.. tanker.. røtter mot Han som er «levende vann».. Han som er levende engasjert i å dekke dine behov i...

Eilif Tveit, Røtter del 2, Den gode jord, søndag 9/10-16

Her kommer noen momenter for husgrupper etter talen RØTTER 2– Den gode jord (9/10-16). Bibel-tekster: Matt 13:3-9 Jes 55:10-11 Jesus forteller en liknelse om hvordan Guds ord sås, spirer og vokser i oss mennesker og forutsetningene for vekst i våre liv. Det er viktig...

Eilif Tveit, Røtter del 1, søndag 2/10

Her kommer noen momenter for husgrupper etter talen RØTTER – Såkornet (2/10-16). Bibel-tekster: Matt 13:3-9 Kol 2:7 Jesus forteller en liknelse om hvordan Guds ord sås, spirer og vokser i oss mennesker og forutsetningene for vekst i våre liv. Det er viktig at vi tar...

Markus Kvavik søndag 18.09.16

DET DU LETER ETTER (LIVET SOM VARER Bibeltekst: Jesus og den samaritanske kvinnen Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea.  4 Han måtte reise gjennom Samaria,5 og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef.  6 Der var...

Tittel: Frihet – Tale 11. 09. 2016 – Jim L. Foss

I 1 Mosebok så kan vi lese om hvordan Gud skapte og samtidig satte skaperverket i ordninger og med rammer. Grunnen til at skapte og gav mennesket Edens hage i gave. Var jo fordi Gud ønsket å dele sin kjærlighet og leve i en fri relasjon med tillit og kjærlighet. Den...

Utvalgt del 3 – Avslutt godt!

Bibelen snakker mye om å starte på ny. Om å bli født på ny – Om et nytt liv – Om legge bak seg det gamle og se framover på det nye… Samtidig snakkes det mye om å avslutte godt. Om å velge å stå distansen ut – Om å forplikte seg – Om å ikke gi opp – Om å gi seg for...

Utvalgt del 2. Mist ikke motet!

I 1 Kongebok 18 & 19 kan du lese om Elia som ble utvalgt av Gud til å være profet i sin tid. En av de meste kjente historien fra Elias liv er oppgjøret på Karmel fjellet der Elia alene og mot strømmen stod opp i mot 450 Baal profeter. - Historien viser oss: At...

19.6.16 Pastor Jim L. Foss, Nåde & Retning

Les Matt 4.19 Da Jesus møtte disiplene for første gang bad Han de ikke om å gjøre noe for Han annet enn å FØLGE HAN! Han spurte ikke etter CV eller prestasjoner. Ingen strategi eller kvalifikasjonskrav. HAN ville gjøre de til menneskefiskere. Vi trenger ikke å gjøre...

12.6.16. Omsorgspastor Thore Tellefsen

NÅDE Les Ap. gj. 11 19-26 Barnabas var en jøde, oppvokst på Kypros, som ble sendt av apostlene til Antiokia. Det fikk han se hva Guds nåde hadde gjort. Det hadde begynt en vekkelse. Jesus var blitt forkynt og folk vitnet om nåde i sitt eget liv. De la grunnlaget for...

Søndag 5/6-16, Jim L. Foss, «Nåde»

Vi kan ofte tenke at Gud kun kan bruke de som takler livet. Mange tenker at de må prestere og oppnå noe for å nå opp til Gud. Da Jesus møtte mennesker var det stikk motsatt. Der fikk mennesker i mørke, smerte og fortvilelse oppleve at Jesus møtte de med nåde og ny...

Søndag 15.5.16 Eirik Vikse, del 3 «Han leder meg til hvile»

Noen ganger trenger vi en fullstendig utlogging fra hverdagen, krav, mas og jag. Vi må unngå at det ligger prestisje i å ikke hvile. At vi alltid skal «levere varen». Les 1. Mos 2.1-3 Gud valgte å hvile den 7. dagen, hvorfor skal ikke vi da velge å hvile? Han ville gi...

Pastor Jim L Foss søndag 01.05.2016

HAN LEDER MEG TIL HVILE -  DEL 1 Det kan være vanskelig å kjenne på hvile i Gud. Det er så mye som skjer i livet. Noe i familien, sykdom, bekymring, noe på jobben. Hvis vi venter på at alt legger seg til rette for hvile og fred kan vi vente «hele livet». Gud lovte oss...

Gruppeopplegg uke 16

(Vi har hoppet tilbake til tale nr 4 i serien GODHET fra Palmesøndag som det ikke var lagt ut noe på tidligere. Talen ligger på mkirken.net under fanen «Taler») Det er et «kort» opplegg for å gi god tid til spørsmålene og bønn. Jesus gråt da han red inn i Jerusalem...

03.04.2016 Godhet del 5, pastor Jim Foss

Forkynnelsen om godhet utfordrer. Det koster. Det handler om å tjene og gi. Jesus startet det. RAUSHET – Gud er raus. Tilgivelse, velsignelser, kraft. Gjør vi som hans etterfølgere det samme? Det å være selvopptatt og gjerrig passer ikke sammen med å være kristen. Vi...

13.3.16 Thore Tellefsen, Godhet del 3

Gud lar sin godhet komme til uttrykk på mange måter overfor oss mennesker. Aller tydeligst gjennom Frelsen som ble gitt ved Hans sønn, Jesus Les Sal 100.5 Les Tit 3.5 Tenk på de gode gavene Gud gir: Tilgivelse, helse, håp, kjærlighet, barmhjertighet og stadig...

06.03.2016 Markus Kvavik, Godhet del 2

Kan utrykket «Det er mer der det kommer fra» brukes om vår godhet? Vi må gå til kilden det kommer fra. Kilden til godhet og de gode gjerningene er i hjertet men det kan også velge «negative» handlinger Les Ordspråkene 4.23 Vi må velge hva som kommer ut fra vårt hjerte...

28.02.2016 Jim L. Foss, Godhet del 1

Godhet er noe positivt men det det kan også gi en bismak. Vi kan være dårlige til å ta imot godhet. Vi kan få dårlig samvittighet, tenkte at det ligger noe bak, at vi må prestere eller at vi ikke fortjener det. Les Joh 3.16 Guds godhet er ikke for noen utvalgte men...

21.02.2016. Eilif Tveit, Å gjenkjenne Jesus.

Les Johannes 14.1-9a I dagens samfunn er det ikke vanskelig å prate om Gud. Det står mye i media og Gud blir stadig nevnt på forskjellige arena. Men Jesus derimot. Da er det som om man nesten holder pusten. Jødene og disiplene var oppøvd til å ikke se Gud. Gud var...

7.2.2016 Pastor Jim L. Foss, Endetiden del 5

: Målet med denne serien er å formidle håp, takknemlighet og Herren som elsker ALLE sine barn. Åp viser Jesus på 5 forskjellige måter. Hvem er han i endetiden? Deler Joh Åp inn i 5 seksjoner Kap 1-3 Jesus er: Alfa og Omega Tema: Jesus kommer snart igjen (Vær våkne,...

24.01.16 Henning Persson, «Endetiden» del 3

Leve – Vente – Våke Les Matt 25 1-13 Les Matt 25 14-30 Jesus ønsker å bevisstgjøre oss på å leve målbevisst. Lignelsen om brudepikene: Forberedelse Ta imot «olje» Ikke vente med det viktigste Leve i Guds relasjon Jesus ønsker vi skal ta imot kraft og nåde. «oljen»,...

17.01.2016 Pastor Jim Foss, «Endetiden» del 2

Endetiden blir beskrevet i Bibelen og er en del av det vi kaller det profetiske Ord. Gud forteller da gjennom et menneske,en profet, hva som skal skje. Dette er alvorlig, men den røde tråden gjennom alt er Guds kjærlighet. Han viser den ved å gi oss håp, trøst, glede...

10.01.2016 Pastor Jim Foss, «Endetiden» del 1

Når vi snakker om endetiden fokuseres det ofte på frykt og dom. Mange blir redde. Målet er at vi skal se at budskapet handler om Jesu gjenkomst som gir evig håp, fred, helbredelse og glede. Da kan vi leve UTEN sorg, tap og smerte. Bibelen er en lærebok men også en...

20.12.2015 Pastor Jim L. Foss «Ankeret del 3»

Livet utfordrer oss og mange savner noe fast og trygt i livet. Gud ønsker å møte oss og gi oss 100% kjærlighet. INGENTING vi gjør, har gjort, føler eller tenker kan skille oss fra Guds kjærlighet. FRYKT IKKE! De gangene i Bibelen vi leser om mennesker som møter Gud...

13.12.15 Pastor Jim Foss «Ankeret del 2»

ANKERET del 2 Din respons=stor verdi Mange stemmer, ytringer og samfunnsnormer peker i forskjellige retninger. Vi trenger alle et fast holdepunkt, et ANKER. Maria, Jesu mor hadde tanker, drømmer og håp for fremtiden. Ja, en spesiell nærhet til Gud men utsatt for...

29.11.15 Pastor Jim Foss «Ankeret del 1»

ANKERET del 1 Vi har alle et frø i oss. En skatt lagt ned av Gud. En bit av guds DNA. Han ønsker at folk skal se hans storhet gjennom det Han gjør i og gjennom oss. Altfor mange lar være å plante frøet i god jord. Les Joh 6 1-13 Mange preges og lever etter en tanke og...

15.11.2015 Pastor Jim L. Foss. «En historie verdt å snakke om»

Noen mener at det å være kristen er en privatsak. Les Matt 28.18-20 Jesus sier ikke «hvis du føler for det». Han visste det ville koste og gav derfor en BEFALING. Menigheten omtalt i Bibelen som Ekklesia som betyr «de utkalte» Vi har innflytelse på våre omgivelser og...

01.11.2015 Pastor Maria Mofjord

STYRKE Les Ef. 3.16 +6,10 Utgangspunkt i Dommerne kap 13-16 om Samson 3 holdninger som svekker din ånd: Tar valg basert på nytelse fremfor prinsipp og bekvemmelighet fremfor overbevisning. Nytelse som man ikke har kontroll/disiplin på svekker vår ånd. Et skip med bare...

18.10.2015 Pastor Jim L. Foss

Nøkkelen til det aller helligste. I GT bodde måtte de oppsøke tempelet for å treffe Gud. Det hadde 3 kammer. Gud var innerst. En gang i året, etter ofring og rensing, slapp ypperstepresten inn. Hvem råder i det innerste kammeret i vårt hjerte Les Ordspråkene 4.23 Da...

11.10. 2015 Pastor Jim L Foss

"DET ER HJERTET SOM TELLER" Gang på gang "mislykkes" vi som mennesker. Vi skuffer oss selv...og kanskje andre, og gjør tabber om og om igjen. Av og til er det lett å tenke "Gud kan du elske meg"?.... Naturlig og menneskelig sett må vi prestere og få til ting for å bli...

27.9.2015 Sten Sørensen

VENNSKAP – Jesus som vår venn Vennskap er en av de viktigste tingene i livet. Les Ordspr. 17.17 og Ordspr. 18.24 Les Joh 15.15 Disiplene skifter her status fra tjenere til venner. Venn=dypt felleskap Tjener=trenger ikke relasjon Les Joh vers 16 Det er viktig at vi lar...

13.9.2015 Pastor Jim Foss

«Det er retning og ikke intensjon som bestemmer destinasjon» Dagen i dag er den gode nyheten. Vi skriver morgendagens historie. Vi må velge en holdning og gjøre prioriteringer i livet. Paulus var blitt en eldre mann da han skrev Filipperbrevet men han så likevel...

30.08.2015 Pastor Jim L. Foss

«Det er retning, ikke intensjon som bestemmer destinasjon!» Andy Stanley Vår historie består av bra ting vi er stolte av og gjerne «viser fram» og mer kjipe, for noen forferdelige ting, vi heller skjuler for våre omgvelser. Noen sider/kapitler i vår fortid ville man...

07.06.15 Omsorgspastor Thore Tellefsen

Vårt familiealbum sier noe om vår identitet. Vi kan identifisere oss med våre forfedre som vi leser om i Bibelen. Feige Peter og en tvilende Tomas kan vi nok kjenne oss igjen i. De opplevde en stor forandring da de fikk Den Hellige Ånd. Les Ap.gj 2 1-12 Ånd=pust. Guds...

24.05.15 Eilif Tveit

Jesus sier vi må bli som barn og himmelen hører barna til. Les Matt 18, 1-4 +v10 Disiplene tenkte på å være størst, først og best. De var litt lenger fremme enn de andre men Jesus gir de et uventet svar. De tenkte posisjon og rang. «Tenk ikke på å bli stor men liten....

03.05.2015 Pastor Jim L. Foss, Hva – Hvorfor – Hvordan

Les Joh 3.16-17 Hvilke krefter driver en far til å ofre sin sønn til offer for OSS? Gud vet noe vi ikke forstår som gjør Han nødt til å ofre Jesus. Les Joh 10.10 Djevelen er ikke ute etter å bare pirke litt i oss men å knuse og ødelegge. Vi er 100% avhengig av Guds...

03.05.2015 Pastor Jim L. Foss

Dersom et barn blir borte vil vi oppleve en veldig fortvilelse. Denne snus til stor glede når barnet er funnet. Les Joh 3.16-17 Hvilke krefter driver en far til å ofre sin sønn til offer for OSS? Gud vet noe vi ikke forstår som gjør Han nødt til å ofre Jesus. Les Joh...

19.04.2015 Jason Anderson, Giftig religion

Noe som egentlig er noe bra kan bli et problem, noe feil eller «giftig» i livet. Dersom troen på Gud endrer seg fra god og personlig til noe som er imot Guds vilje er det ikke bra for oss. Det er her snakk om to feller som kan gi oss feil fokus. -          DET HANDLER...

Kjærlighet, ved Pastor Jim Foss

Det står flere «blinkskudd» i Bibelen. Kjente setninger som sier mye. - Det du vil at andre skal gjøre for deg, det skal du gjøre mot dem (Matt 7.12) - Du skal elske din neste som deg selv (Matt 22.39) - Joh 3.16 - Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer for livet...

12.04.2015 Pastor Jim L. Foss

Det står flere «blinkskudd» i Bibelen. Kjente setninger som sier mye. - Det du vil at andre skal gjøre for deg, det skal du gjøre mot dem (Matt 7.12) - Du skal elske din neste som deg selv (Matt 22.39) - Joh 3.16 Les 1. Kor 13.13 Hvorfor er kjærligheten størst? Det er...

22.03.2015 Henning Persson, Basics del 3

Vi skal frem mot påske ta for oss noen av de mest grunnleggende temaene i den kristne troen. Vi oppfordres til å lese Lukas evangelium i mars måned. Det er laget en bibel-leseplan med forslag til daglig lesing. (Oppfordrer også alle til å delta på Menighetskveld med...

15.03.2015 Pastor Jim L. Foss, Basics del 2

Vi skal frem mot påske ta for oss noen av de mest grunnleggende temaene i den kristne troen. Vi oppfordres til å lese Lukas evangelium i mars måned. Det er laget en bibel-leseplan med forslag til daglig lesing. (Oppfordrer også alle å møte opp på Menighetskveld med...

08.03.2015 Pastor Jim L. Foss, Basics del 1

Vi skal frem mot påske ta for oss noen av de mest grunnleggende temaene i den kristne troen Vi oppfordres til å lese Lukas evangelium i mars måned. Det er laget en bibel-leseplan med forslag til daglig lesing. RETTFERDIGGJORT Dersom ikke alle i gruppa ha sett talen...

01.03.15 Sten Sørensen. Gud i hverdagen.

Det er flest hverdager. Hva fyller vi de med? Vi er alle forskjellige. Vi er på forskjellige steder i livet og har ulike interesser. Les 2. Krøn 14. 9-11 Asa ropte til Gud i sin nød og opplevde at Gud griper inn. Gud er større enn ALLE vanskeligheter. Les 2. Krøn 16....

15.02.2015 Pastor Jim L. Foss

«Der du investerer din kjærlighet, der investerer du ditt liv» Jesus snakker om det å være rik Les Matt 19 16-22 Det oppleves ikke så attraktivt å være «den rike mannen» med et oss… LOVEN- sier vi har feilet NÅDEN- Tar oss alltid inn, inkluderer alle Sakkeus var ikke...

Gruppeopplegg 8.2.2015

Vi har lest om den første menighet i Apostlenes gjerninger gjennom serien Ekklesia. Disiplene og de første kristne praktiserte det Jesus lærte dem. De var fylt av Hans kjærlighet og hadde nød for menneskene rundt seg.  Mange ble lagt til menigheten og Guds kjærlighet...

18.01.2015 Markus Kvavik, Ekklesia del 3

Taleserien EKKLESIA – del 3/4. Ungdomsleder Markus Kvavik 18.1.2015 Det oppfordres til å lese Apostlenes gjerninger gjennom januar måned. Et kapittel hver dag. Dette er en felles leseplan for både voksne og ungdom. Hva er Ekklesia? Jesus brukte ordet Ekklesia for...

11.01.2015 Pastor Jim L. Foss, Ekklesia del 2

Taleserien EKKLESIA – del 2/4. Pastor Jim Foss 11.1.2015 Det oppfordres til å lese Apostlenes gjerninger gjennom januar måned. Et kapittel hver dag. Dette er en felles leseplan for både voksne og ungdom. Hva er Ekklesia? Jesus brukte ordet Ekklesia for kirke. Ordet...

04.01.2015 Pastor Jim L. Foss, Ekklesia del 1

Taleserien EKKLESIA – del 1/4. Pastor Jim Foss 4.1.2015 Det oppfordres til å lese Apostlenes gjerninger gjennom januar måned. Et kapittel hver dag. Dette er en felles leseplan for både voksne og ungdom. Hva er Ekklesia? Jesus brukte ordet Ekklesia for kirke. Ordet...

16.11.2014 Pastor Jim L. Foss, Det store puslespillet

16. November 2014 - Det store puslespillet – del 4 - Livet kan noen ganger oppleves som et puslespill, der brikkene ikke ser ut til å passe inn. I Bibelen så vil du kunne se at dette er en helt naturlig del av livet. Bibelen viser oss mennesker som ikke forstod, eller...

09.11.2014 Pastor Jim L. Foss, Det store puslespillet

Dersom vi ser på livet som et puslespill, hva gjør vi når det er en brikke som ikke passer inn? Vår reaksjon er ofte fortvilelse og bekymring. Vi kan gi opp. Les hva Gud sier, han som ser «hele bildet»: Les Jer 29.11 Les 1. Kor 13.12 Les Rom 8. 35+28-39 3 grunnsøyler...

02.11.2014 Sten Sørensen, Da Jesus forsto hvem Han var.

Les Lukas 2.41-52 Legg merke til hvordan Jesus omdefinerer fra far til Far. Det er nødvendig for alle på et tidspunkt å ha vår egen tro. Vi kan ikke arve den fra våre foreldre/besteforeldre. Vet vi hvilke velsignelser Gud har for oss på veien? Han forteller om en...