Connect med Gud. Connect med kirka. Connect med andre.

Connect formål er å være et mindre felleskap med Gud i sentrum. Gruppene på ca 8 personer møtes hver 14. dag. Her kan vi dele liv, Guds ord og skape relasjoner med andre. Hvis du ønsker å være med i en gruppe eller har spørsmål kan du ta kontakt med:

Arleen Hystad, tlf. 952 38 206, epost: arleenhystad@Yahoo.no eller

Reidun N. Feliu, tlf. 900 37 630, epost: noraas.feliu@gmail.com

Det legges ut gruppemateriell annenhver uke.

Bible leseplaner

Leseplaner som blir brukt i sammenheng med Connect opplegget i Misjonskirken Lyngdal.

Opplegg for Connect-grupper

Connectopplegg – Hvem er vi? del 2 – Eilif Tveit

I den andre delen av serien er overskriften: «Læren»  Hovedtanker: Om en leser i Apostlenes gjerninger om den første menighet. Så vil en tydelig se fire verdier som gjennomsyret livene og menighets livet deres. Tilbedelsen, Læren, Vitnesbyrdet og Tjenesten....

Connect opplegg – På Høytid del 3 – Markus Kvavik

Connect Spørsmål – Del 3. BIBELTEKST «Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, 15 og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele...

Connect opplegg – Hvem er vi? del 1 – Jim L. Foss

Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Hvem er vi» I den første delen var overskriften: «Tilbedelsen» - Hovedtanken i talen var: Om en leser i Apostlenes gjerninger om den første menighet. Så vil en tydelig se fire verdier som gjennomsyret livene og...

Connect opplegg – På høy tid del 2 – Jim L. Foss

Connect spørsmål – Del 2. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «På HØY TID». I den andre talen var overskriften: «Kjærlighetens sanne ansikt». Hovedtanken i talen var: Vi lever i dag i et av de lykkeligste landene i verden. De siste 10 år har vi havnet...

Connect opplegg – På høy tid del 1 – Jim L. Foss

Connect spørsmål – Del 1. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «På HØY TID». I den første delen var overskriften: «Historien som aldri slutter». Hovedtanken i talen var: Vi er nå i advent. Ordet advent er hentet fra det latinske ordet: Adventus. Om en...

Connect opplegg – Velkommen del 3 – Jim L. Foss

Connect spørsmål – Del 3 I denne talen var overskriften: «Velkommen - Hjem». Hovedtanken i talen: Alle mennesker er skapt med et ønske og behov av gode relasjoner. Vi alle ønsker oss et sted der vi kan kalle vårt hjem. Et godt hjem har med seg at det gir trygghet,...

Connectopplegg – Velkommen del 2 – Ingvild Foss Forgard

Connect spørsmål – Del 2 I denne talen var overskriften: «Velkommen - Helt ufortjent». Hovedtanken i talen: Vi tenker sammenheng mellom det vi presterer og det vi da fortjener. Vi måler og sammenligner. Det at vi får noe som vi ikke fortjener, eller andre får noe de...

Connectopplegg – Velkommen del 1 – Thore Tellefsen

Connect spørsmål – Del 1 I denne talen var overskriften: «Velkommen til bords». Hovedtanken i talen: Jesus ønsker hver enkelt velkommen til sitt bord.. Han vil ha fellesskap med hver enkelt.  Jesus er tollere og synderes venn. Hans bord er nådens bord Jesus ...

Connectopplegg – Timeout del 5 – Henning Persson

Husgruppe spørsmål – Del 5. I denne talen var overskriften: «Mitt beger flyter over» med utgangspunkt i Salme 23. Hovedtanken i talen: David hadde valgt en livsrytme i balanse. Timeout var en del av livet. Valgene var tydelige: Herren er min hyrde. David lot seg bli...

Connectopplegg – Timeout del 4 – Jim L. Foss

Husgruppe spørsmål – Del 4. I denne talen var overskriften: «Smart eller ikke så smart» med utgangspunkt i Salme 23. Hovedtanken i talen: Vår bruk av smart telefonen og media. 9 januar 2007 presenterte Steve Jobs for første gang  I-Phonen. Nå elleve år senere...

Connectopplegg – Timeout del 3 – Jim L. Foss

Husgruppe spørsmål – Del 3. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout». I den andre delen er overskriften: «En hellig tid» med utgangspunkt i Salme 23. 2-3 Hovedtanken i talen: Det finnes noe i livet som Gud satte først og foran alt annet. Noe...

Connectopplegg – Timeout del 2 – Eilif Tveit 30/9

Connect spørsmål – Del 2. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout». I den andre delen er overskriften: «Til dekket bord» med utgangspunkt i Salme 23:5a. Hovedtanken i talen: Kombinasjonen mellom det å stå innfor en fiende i livet og det å kunne...

Connectopplegg. Timeout – del 1 – Jim L. Foss 23/9-18

Connect spørsmål – Del 1. Vi er inne i en tale serie som vi har valgt å kalle: «Timeout» I den første delen var overskriften: «Frykt ikke!»   Utgangspunkt i Salme 23. 4 Hovedtanken i talen var: Gud skapte oss mennesker til relasjon. Gud ønsker at vi skal...

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 4, Henning Persson 9/9-18

Husgruppe spørsmål – Del 4. Vi er inne siste del  tale serien : «Tro som holder» og i den fjerde delen snakket Henning Persson om Livsforhold & Tillitsforhold Hovedtanken i talen var Livsforhold: En livsorganisme gir alle muligheter til livssyklus. Jesu...

Husgruppeopplegg. Tro som holder del 3. Jim L. Foss søndag 2/9

Husgruppe spørsmål – Del 3. I den tredje delen snakker vi om bønnens kraft og liv. Utgangspunktet for samtale i gruppen er skriftstedet der Jakob refererer til Elia i 1. Kongebok, der han skriver at Elia var et menneske under samme kår som vi. Her er ikke poenget at...

X