Tekst: Matt 28:20

Tematikk: «Jeg er med dere alle dager»

Matteus evangelium er innrammet med dette viktige løftet. I begynnelsen av evangeliet – Matt 1:23 – sies det at navnet til Jesus er Immanuel som betyr Gud med oss. Så begynnelsen og slutten er innrammet med løftet om at Gud er hos oss og med oss alle dager.

Han er med oss alle slags dager. Frykten for å være aleine med alle de vanskelige tingene kommer ikke fra Gud. Smaken av frykt og håpløshet er alltid linket til djevelen og hans påvirkning.

Selv om teksten sier noe om verdens ende, så er fokus helt klart på dagene inntil verdens ende. Disiplene trengte Jesu forsikring om å ikke bli overlatt til seg selv. De hadde sett Jesus dø og bli begravet – oppstått – og nå dro han fra dem igjen. Pinseopplevelsen lå foran dem uten at de visste hvordan hva det skulle bety. De trengte hans forsikring om å være med dem.

Han lover ikke problemfritt liv, men meningsfylt liv. Her er det viktig å skjelne mellom det som vi må bære av det uunngåelige – og det som vi kan få kraft til å endre. Skjelningens kunst er noe Gud-gitt. Hvis alt som skjer er noe Gud-styrt – så er det ikke rart om Gud får alle anklagene også. Ettersmaken er viktig, ikke bare angående mat og drikke, men også det åndelige livet. Det som gir en ettersmak av håp, trøst og hjelp gir en sterk pekepinn på at det kommer fra Gud.

Lesetekster:   

Hebr 13:5b, Rom 8:38-39, Matt 4:1-11

Spørsmål til samtale:

  • Hva kan Jesu ord om at han er med alle dager gjøre med dagens opplevelse av ensomhet?
  • Hvordan kan vi best skjelne mellom det som vi må bære selv som mennesker – selv om Jesus er med oss – og det som vi kan få kraft til å endre?
  • Djevelen frister ofte med det ekstreme i alle retninger. Hvordan forholder Jesus seg til djevelens fristelser?
  • Hva har vært resultatene av at Jesus er med oss alle dager – helt siden de 11 disiplene hørte disse ordene for over 2000 år siden? 

Eilif Tveit